toggle menu

/w/assignables/logo/2_118_mini_sk.jpg
TENS – Transkutánna elektroneurostimulácia

TENS procedúra je založená na princípe, že bolesť a impulzy vysielané z bolestivého miesta môžu byť rozohnané prostredníctvom stimulácie nervového systému elektrickým prúdom, Elektrický prúd sa aplikuje v impulzoch vysielaných v krátkych dávkach, vo vlnách alebo v neprerušovanom prúde, Na problematické miesto sa umiestni doštička, cez ktorú elektrický prúd prechádza cez kožu k nervom, Táto procedúra je zvlášť efektívna pre prípady, ktoré si vyžadujú redukciu bolesti, obzvlášť chrbta a krku, Medzi typické príklady liečených porúch patria ochorenia chrbtice, bolesti hlavy a poúrazové bolesti.


Typ: Liečebný
Čas procedúry: 15 - 30 minútový
Lekársky predpis: áno Kde je dostupný?

1 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

2 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

1 hotel je zvolený! One hotel seleted (3/1)

X