toggle menu

Biostimul

Metóda progresívnej fototerapie využívajúca efektivitu polarizovaného svetla. Zdrojom svetla sú vysoko svietivé LED diódy s červeným monochromatickým svetlom a špeciálnou polarizačnou fóliou, čo umožňuje viac ako dvojnásobnú hĺbku prieniku do mäkkých tkanív.


Typ: Liečebný
Čas procedúry: 20-30 minútový
Lekársky predpis: áno Kde je dostupný?
Česká republika

1 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

2 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

1 hotel je zvolený! One hotel seleted (3/1)

X