toggle menu

Horské slnko

Horské slnko je klasická liečba ultrafialovým žiarením (širokospektrálne UV),  napodobujúce slnečné žiarenie vo vysokohorských oblastiach.  Ako zdroj sa používa vysokotlaková ortuťová výbojka obsahujúca celú šírku spektra ultrafialového žiarenia, UVA aj UVB.  Využíva sa pre zastavenie nadmerného delenia buniek pokožky, ktoré vzniká najmä pri psoriáze. Aplikuje sa zo vzdialenosti 110 cm, aby svetlo vyžarované z jednej lampy pokrylo celé telo. Dávkovanie sa prispôsobuje fototypu pokožky a začína pri jednej minúte.  Počas procedúry sa pacient pomaly otáča, aby sa zabezpečila aplikácia na celú kožu. Pri aplikácii tejto procedúry sa používajú špeciálne ochranné okuliare a znamienka kože sa zatierajú zinkovou pastou. Súčasná aplikácia tohto UV žiarenia a prírodného slnenia je zakázaná, pretože výrazne zvyšuje riziko spálenia a rakoviny kože.


Typ: Liečebný
Čas procedúry: 1 - 10 minútový
Lekársky predpis: áno Kde je dostupný?

1 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

2 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

1 hotel je zvolený! One hotel seleted (3/1)

X