toggle menu

SUP fototerapia celková

Skratka SUP je zložená z počiatočných písmen anglických slov Selective UltraPhototherapy, v nemecky hovoriacich krajinách sa používa označenie SFT – Selektive FotoTherapie. Ako zdroj sa používa vysokotlaková ortuťová výbojka, ktorá vyžaruje spektrum medzi UVA a UVB (305-325 nm). Táto hraničná oblasť má výrazný liečebný vplyv na psoriázu, pretože tlmí nadmerne rýchle delenie buniek. Procedúra sa podáva pomocou troch stojanov v rohoch trojuholníka a každý stojan obsahuje 3 lampy, vzdialenosť od lámp je 90 cm.  Dávkovanie sa prispôsobuje fototypu pokožky a začína pri pol minúte. Počas procedúry sa pacient pomaly otáča, aby sa zabezpečila aplikácia na celú kožu. Pri aplikácii tejto procedúry sa používajú špeciálne ochranné okuliare a znamienka kože sa zatierajú zinkovou pastou. Je zakázaná súčasná aplikácia tohto UV žiarenia a prírodného slnenia, pretože výrazne zvyšuje riziko spálenia a rakoviny kože.


Typ: Liečebný
Čas procedúry: 0,5 - 5 minútový
Lekársky predpis: áno Kde je dostupný?

1 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

2 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

1 hotel je zvolený! One hotel seleted (3/1)

X