toggle menu

/w/assignables/logo/2_141_mini_sk.jpg
U.V. Solux/infračervené svetlo

UV terapia využíva rovnaké lúče aké sa nachádzajú aj v slnečnom svetle a telo je im vystavené buď celé alebo len čiastočne, Ultrafialové lúče môžu byť využívané na liečbu vo viac rých smeroch, Pri opatrnej aplikácii môže ultrafialové svetlo posilniť imunitný systém, výkonnosť svalov a tvorbu červených krviniek, UV svetlo sa využíva aj pri liečbe kožných ochorení, akými sú napríklad psoriáza a ekzémy, zvlášť v našich kúpeľoch v Smrdákoch na Slovensku, ktoré sa špecializujú na liečbu ochorení tohto druhu.


Typ: Liečebný, Wellness, Prevencia
Čas procedúry: 1-20 minútový
Lekársky predpis: nie Kde je dostupný?

1 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

2 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

1 hotel je zvolený! One hotel seleted (3/1)

X