toggle menu

UVA

Počas tejto procedúry sa využíva najmodernejšia úzkospektrálna forma aplikácie UV žiarenia, spektrum je sústredené iba na úzku oblasť UVA (340-370 nm). V porovnaní s ostatnými UV prístrojmi má najmenšie negatívne dlhodobé sprievodné následky opaľovania, ako starnutie alebo rakovina kože.  Ako zdroj sa používajú trubicové žiariče s fotoluminiscenčnou vrstvou, ktorá vyžaruje požadovanú vlnovú dĺžku UVA. Trubice sú umiestnené v paneloch. Počas procedúry sa pacient otáča, aby sa zabezpečila aplikácia na celú kožu. Pri aplikácii tejto procedúry sa používajú špeciálne ochranné okuliare a znamienka kože sa zatierajú zinkovou pastou.


Typ: Liečebný
Čas procedúry: 4 - 30 minútový
Lekársky predpis: áno Kde je dostupný?

1 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

2 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

1 hotel je zvolený! One hotel seleted (3/1)

X