toggle menu

UVB 311 hrebeň

Táto procedúra využíva najmodernejšiu úzkospektrálnu formu aplikácie UV žiarenia, spektrum je sústredené iba na úzku oblasť UVB 311 nm, ktoré je najúčinnejšie na liečbu psoriázy v kapilíciu. Taktiež má zároveň  najmenšie negatívne dlhodobé sprievodné následky opaľovania na UV prístrojoch, ako starnutie alebo rakovina kože.  Ako zdroj sa používajú krátke trubicové žiariče s fotoluminiscenčnou vrstvou, ktorá vyžaruje požadovanú vlnovú dĺžku UVB 311 nm. Sú umiestnené v ručnom držadle s hrebeňom, ktorý umožňuje pohodlnú aplikáciu na ovlasenú časť hlavy, kde je koža inak vlasmi skrytá pred aplikáciou žiarenia.


Typ: Liečebný
Čas procedúry: 4 -10 minútový
Lekársky predpis: áno Kde je dostupný?

1 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

2 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

1 hotel je zvolený! One hotel seleted (3/1)

X