toggle menu

UVB fototerapia celková

Táto forma najmodernejšej úzkospektrálnej aplikácie UV žiarenia je sústredená iba na úzku oblasť UVB 311 nm, ktorá je najúčinnejšou na liečbu psoriázy, parapsoriázy, vitiliga a ďalších ochorení kože. Zároveň  má najmenšie negatívne dlhodobé sprievodné následky opaľovania na UV prístrojoch, ako starnutie alebo rakovina kože.  Ako zdroj sa používajú trubicové žiariče s fotoluminiscenčnou vrstvou, ktorá vyžaruje požadovanú vlnovú dĺžku UVB 311 nm. Trubice sú umiestnené v paneloch.  Počas procedúry sa pacient otáča, aby sa zabezpečila aplikácia na celú kožu. Pri aplikácii tejto procedúry sa používajú špeciálne ochranné okuliare a znamienka kože sa zatierajú zinkovou pastou. Je zakázaná súčasná aplikácia tohto UV žiarenia a prírodného slnenia, pretože výrazne zvyšuje riziko spálenia a rakoviny kože.


Typ: Liečebný
Čas procedúry: 2 - 11 minútový
Lekársky predpis: áno Kde je dostupný?

1 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

2 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

1 hotel je zvolený! One hotel seleted (3/1)

X