toggle menu

/w/assignables/logo/2_115_mini_sk.jpg
Antispastická kinezioterapia

Tento druh terapie sa vykonáva prostredníctvom špeciálneho, elektronicky ovládaného zariadenia nazývaného RECK MOTOMED (MOTOmed VIVA), Má jedinečnú funkciu zameranú na odstránenie kŕčov a využíva alternujúce fázy svalových pohybov, Tento prístroj aplikuje dynamický pohyb na horné a dolné končatiny, V prípadoch minimálneho svalového pohybu je na výpomoc používaný elektrický motor, Výhodou prístroja je, že dokáže zaznamenávať akýkoľvek aktívny pohyb, ktorý pacient vykoná využitím svojej vlastnej sily a tak je možné monitorovať pokrok v liečbe, Protikŕčový účinok je založený na zastavení a automatickom pohybe späť, čím sa kŕč rozloží a zníži sa frekvencia kŕčovitých komplikácií, Táto procedúra napomáha posilneniu svalstva, lepšej pohyblivosti kĺbov a väčšej samostatnosti hosťa, Kinezioterapia sa využíva v kombinácii s ergoterapiou, rehabilitačným chodníkom a inými fyzioterapeutickými procedúrami.


Typ: Liečebný
Lekársky predpis: áno Kde je dostupný?

1 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

2 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

1 hotel je zvolený! One hotel seleted (3/1)

X