toggle menu

/w/assignables/logo/2_116_mini_sk.jpg
Autogénny tréning

Autogénny tréning je jednou z najpodloženejších a najskúmanejších relaxačných techník, ktorá posilňuje prirodzené samoliečebné mechanizmy tela, Je to jediná technika „mysle a tela“, ktorej pôvod je vo výsledkoch lekárskeho výskumu, Autogénny tréning umožňuje kontrolovať stres tak, že sa človek naučí uvoľňovať samovoľný nervový systém, „Prepnutie“ na relax je možné dosiahnuť  prostredníctvom správne naučeného postupu, čo znamená, že sme schopní regulovať svoj fyzický a psychický stav podľa svojich potrieb, Odporúča sa pre ľudí, ktorí by sa radi naučili vedome uvoľňovať svoje telo, upokojovať myseľ a celkový stav.


Typ: Wellness, Prevencia Účinok: protistresový
Čas procedúry: 20 - 30 minútový
Lekársky predpis: nie Kde je dostupný?

1 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

2 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

1 hotel je zvolený! One hotel seleted (3/1)

X