toggle menu

Peloidokinezioterapia - inštruktáž

Táto individuálna inštruktáž s fyzioterapeutom predchádza samotnej procedúre – peloidokinezioterapii. Fyzioterapeut počas inštruktáže demonštruje jednotlivé cviky rúk, ktoré bude klient vykonávať a poučí klienta o cvičení jemnej motoriky a prínose celej terapie.


Typ: Liečebný
Čas procedúry: 20 minútový
Lekársky predpis: áno Kde je dostupný?

1 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

2 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

1 hotel je zvolený! One hotel seleted (3/1)

X