toggle menu

Peloidokinezioterapia - inštruktáž

Táto individuálna inštruktáž s fyzioterapeutom predchádza samotnej procedúre – peloidokinezioterapii. Fyzioterapeut počas inštruktáže demonštruje jednotlivé cviky rúk, ktoré bude klient vykonávať a poučí klienta o cvičení jemnej motoriky a prínose celej terapie.


Typ: Liečebný
Čas procedúry: 20 minútový
Lekársky predpis: áno Kde je dostupný?

One hotel selected! You can select up to 3 hotels for comparison

Two hotels selected! You can select up to 3 hotels for comparison

One hotel selected! One hotel seleted (3/1)

X