toggle menu

Phyaction

Phyaction je ošetrenie, pri ktorom sa používajú 4 gumové čiapočky na vytvorenie vákua. Čiapočky sa umiestnia na telo, vďaka účinku precvičujúcemu svaly, tlmia bolesť a stimulujú svaly. Mikro - masáž vzpruží krvný obeh a zlepší zásobovanie tkaniva kyslíkom. Na mieste, kde sú gumové čiapočky priložené, na zvýšený tlak reagujú aj kapiláry, čím sa stimuluje krvný obeh.


Typ: Liečebný
Čas procedúry: 20-25 minútový
Lekársky predpis: nie Kde je dostupný?

1 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

2 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

1 hotel je zvolený! One hotel seleted (3/1)

X