toggle menu

Rehabilitačný chodník

Rehabilitačný chodník je špeciálny chodník v otvorenom teréne využívaný na rehabilitačné účely – pomáha zlepšiť chôdzu a rovnovážne schopnosti organizmu, Chodník sa skladá z oporných zábradlí a zo série prekážok a rozdielnych prírodných terénnych zoskupení, ako napríklad svahov či nerovných povrchov, Procedúra na rehabilitačnom chodníku môže byť vedená pod dozorom zručného fyzioterapeuta, ktorý klienta sprevádza a naviguje cez príslušné časti chodníka, Cieľom procedúry je zlepšenie nervových a svalových funkčných schopností, všeobecnej pohyblivosti a zručností pri chôdzi.


Typ: Liečebný
Čas procedúry: 20 minútový
Lekársky predpis: áno

1 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

2 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

1 hotel je zvolený! One hotel seleted (3/1)

X