toggle menu

Vertikalizácia

Procedúra je určená predovšetkým pre handicapovaných klientov odkázaných na invalidný vozík. Klient leží na špeciálnom vertikalizačnom lôžku, pomocou ktorého mení svoju polohu z horizontálnej do vertikálnej a späť. Procedúra je určená pre klientov, ktorí sú odkázaní dlhodobo zotrvávať v sediacej polohe (na invalidnom vozíku a pod.) alebo sú po dlhodobej liečbe na lôžku. Zlepšuje prekrvenie dolných končatín, posilňuje svalstvo dolných končatín, napomáha postupnému vyťahovaniu kontrahovaných šliach.


Typ: Liečebný
Čas procedúry: 20 minútový
Lekársky predpis: áno Kde je dostupný?

1 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

2 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

1 hotel je zvolený! One hotel seleted (3/1)

X