toggle menu

ACCESS BARS Masáž hlavy

Ošetrenie ACCES BARS je relaxačný, telo aj dušu povzbudzujúci proces, odstraňujúci bloky, postihujúce všetky aspekty života. Počas ošetrenia pracujeme špeciálnou technikou, dotýkajúc sa 32 bodov na hlave. Každý bod vplýva na inú oblasť života (napr. peniaze, kontrola, kreativita, smútok, radosť, sexualita, starnutie atď.). Jemným dotykom týchto bodov sa spontánne odbúrajú počas života nahromadené mentálne, duševné a fyzické bloky. Ošetrenie samotné je veľmi príjemné, uvoľňujúce, najviac sa podobá na masáž hlavy, s tým rozdielom, že neaplikuje tradičné masážne pohyby, účinok dosiahne niekoľko sekúnd trvajúcim dotykom bodov, „BAR“-ov. Odbúravanie sa spustí okamžite, je citeľné už počas ošetrenia, a na koniec ošetrenia sa každý, kto ho vyskúša dokonale uvoľní, pocíti psychickú – mentálnu úľavu. Po ošetrení je badateľné, že túžby, sny, ciele sa plnia ľahšie, má priaznivý vplyv na zdravotné problémy, poruchy spánku, ale napr. aj na telesnú hmotnosť, problémy v partnerskom vzťahu, finančné problémy atď. Viacnásobným opakovaním ošetrenia možno odbúrať čoraz viac a viac blokov. Ošetrenie je rovnako vhodné a bezpečné pre deti aj pre dospelých. Ak sú vo vašom živote oblasti, ktoré by ste radi zmenili, potom vyskúšajte túto účinnú a unikátnu metódu.  


Typ: Wellness Účinok: protistresový, energizujúci
Čas procedúry: 50 minútový
Lekársky predpis: nie Kde je dostupný?

1 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

2 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

1 hotel je zvolený! One hotel seleted (3/1)

X