toggle menu

Step aerobik

Pravidelné cvičenie na kardiovaskulárny systém dokázateľne pomáha znižovať riziko srdcových chorôb, znižuje krvný tlak, pomáha redukovať hmotnosť a znižuje riziko veľkého množstva chorôb, Naviac pomáha urýchliť telesný metabolizmus, Na precvičenie kardiovaskulárneho systému je nevyhnutné využívať veľké svalové skupiny, akými sú napríklad nohy, Step aerobik je založený na tomto princípe a kombinuje tradičné aerobické pohyby (Viď: Aerobik) s malými krokmi na „stepper“, So zlepšenou kondíciou sa môže výška týchto „schodov“ postupne zvyšovať, Step aerobik je obsiahle aerobné a kardiovaskulárne cvičenie a preto sa odporúča len osobám s dobrou kondíciou, Všetky hodiny fitnes začínajú zahriatím sa a strečingom, po ktorých nasledujú intenzívnejšie cvičenia, Hodiny končia cvikmi na uvoľnenie s následným strečingom.


Typ: Wellness, Prevencia Účinok: energizujúci, zoštíhľujúci
Čas procedúry: 30-60 minútový
Lekársky predpis: nie Kde je dostupný?

1 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

2 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

1 hotel je zvolený! One hotel seleted (3/1)

X