toggle menu

Kúpeľ s prísadou oleja

Kúpeľ s prísadou oleja je vhodný na dosiahnutie hydratačných a premasťujúcich účinkov oleja na pokožku a zadržanie obsahu vody v pokožke na dlhšiu dobu. Existujú dva typy liečby. V prvom sa do vody pridávajú olejové prísady s vyššou dávkou emulgátorov, ktoré rozptýlia čiastočky oleja rovnomerne v celom kúpeli. Olej pôsobí už počas celej doby kúpeľa. Pri druhom type obsahujú olejové prísady len malý podiel emulgátora a preto prevažná časť oleja ostáva na povrchu kúpeľa.  Pri vychádzaní z vane olejová zložka potom rovnomerne pokryje a intenzívne premastí celý povrch kože.


Typ: Liečebný
Čas procedúry: 10-15 minútový
Lekársky predpis: áno Kde je dostupný?

1 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

2 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

1 hotel je zvolený! One hotel seleted (3/1)

X