toggle menu

Naši lekári na Slovensku

MUDr Tamara Zimanova

Vzdelanie :

1975 - Lekárska fakulta Univerzity Komenského Bratislava

  Odborné kurzy:

 • 2002  Osteodenzitometria
 • 2000  Liečba lymfedemov
 • 1997  Laseroterapia
 • 1995  Škola chrbta
 • 1994  Feldenkraisova metóda
 • 1993  Myoskeletálna medicína
 • 1991  Akupunktúra
Špecializácie:
 • Vnútorné lekárstvo
 • Fyziatria, balneológia  a liečebná rehabilitácia
 • Reumatológia
Odborná prax:
 • 2004- súčasnosť, Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s., vedúci lekár KH Balnea Esplanade Palace
 • 2003-2004, Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s., vedúci lekár diagnostického oddelenia
 • 1999-2003, Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s.vedúci lekár KH  Balnea Grand Splendid
 • 1999-2001, Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s. podpredseda Lekárskej rady,poradného orgánu generálneho riaditeľa SLKP.a.s., vedúca sekcie vedeckej a publikačnej činnosti
 • 1996-2000,  Spoločnosť myoskeletálnej medicíny, člen výboru
 • 1980-1999, Slovenské liečebné kúpele Piešťany,a.s., samostatne pracujúci lekár pre FBLR a reumatológiu
 • 1975-1980 Klinika hematológie a transfuziológie krvi  Bratislava (1975-1980), sekundárny lekár
Odborné aktivity:

Odborné akvitity

 • člen Slovenskej lekárskej komory
 • člen Slovenskej slovenskej lekárskej spoločnosti
 • člen Spoločnosť myoskeletárnej medicíny (1996-2000)
 • člen Spoločnosti fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
 • člen Slovenskej reumatologickej spoločnosti
Odborné práce a prezentácie :
 • r.2010  Účinky komplexnej balneorehabilitačnej liečby u pacientov  s artrózou váhonostných kĺbov (výsledky štúdie -lekársky seminár SLKP)    
 • r.2002 Hodnotenie komplexného účinku kúpeľnej liečby u pacientov s artrózou váhonosných kĺbov, časopis Rheumatologia r.2002, Nr.:2, S 63-67 (v spolupráci s NÚRCH)
 • r.2002 Hormonálna odpoveď na kúpeľ v termálnej vode piešťanských kúpeľov, 34. svetový kongres I.S.M.H., Budapešť (v spolupráci s Endokrinologockým ústavom SAV)
 • r.1998  Účinky balneoterapie na endokrinné funkcie, Výročná  konferencia reumatológov, Moskva (v spolupráci  s Endokrinologickým ústavom SAV)
 • r.1998  Účinky balneoterapie na neuroendokrinné funkcie, 33. svetový kongres  I.S.M.H., Karlovy Vary (v spolupráci s Endokrinologickým ústavom SAV)
 • r.1989  Novšie názory na diagnostiku a liečbu Reiterovho syndrómu, atestačná práca
 • r. 1986  Nadväznosť ambulantnej a kúpeľnej rehabiltácie u chorých s reumatoidnou artritídou, atestačná práca
 • r.1986  Význam a miesto balneoterapie v komplexnom pláne terapie pri reumatoidnej artritíde, Lekársky seminár pri príležitosti 35. výročia založenia rehabiltácie v Čs. štát. kúpeľoch Piešťany
 • r.1983  Psychosomatické vzťahy pri niektorých reumatických
 • ochoreniach, Zjazd FBLR Trenčianske Teplice
Znalost cudích jazykov:
 • nemecký jazyk 
 • anglický jazyk
 • ruský jazyk


Hotely: Danubius Health Spa Resort Thermia Palace |  Spa Hotel Pro Patria  |  Hotel Jalta & Villa Berlin
Kde je dostupný?

MUDr. Ján Lidaj

VZDELANIE 1977 - Lekárska fakulta Univerzity Komenského Bratislava, odbor všeobecné lekárstvo

Špecializácia 

 • dermatovenerológia
ODBORNÁ PRAX Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s.
Prírodné liečebné kúpele Smrdáky - od 01.07.1989
 • vedúci lekár PLK Smrdáky
ODBORNÉ AKTIVITY
 • aktívny člen výboru Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti
 • publikuje v lekárskych odborných časopisoch
 • aktívne sa zúčastňuje odborných konferencií, zjazdov s medzinárodnou účasťou
 • vedie lekárske semináre a odborné podujatia
 • člen Slovenskej lekárskej komory

ZNALOSŤ CUDZÍCH JAZYKOV
 • anglický jazyk
 • nemecký jazyk
 • ruský jazyk

 
Kde je dostupný?

MUDr. Pavel Makovník

Vzdelanie : 1979 - Lekárska fakulta Univerzity Komenského Bratislava
Špecializácie:
 • Vnútorné lekárstvo
 • Fyziatria, balneológia  a liečebná rehabilitácia
Odborná prax: Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s. - od 15.04.1984
 • vedúci lekár (KH Balnea Grand Splendid)
Odborné aktivity:
 • člen Slovenskej lekárskej komory
 • člen Slovenskej lekárskej spoločnosti
 • člen Spoločnosti pre FBLR
 • člen Slovenskej reumatologickej spoločnosti
Odborné práce a prezentácie :
 • opakované prezentácie Kúpeľov Piešťany v zahraničí, prednášky pre odbornú aj laickú verejnosť (Nemecko, Rakúsko, Kazachtan, Rusko)
 • r. 2005 - Zaujímavé aspekty kúpeľnej liečby v Piešťanoch – Kongres FBLR Piešťany  
Vypracované štúdie:
 • r. 2010 - Vplyv kúpeľnej liečby v Piešťanoch na pacientov s koxarthrózou  - výsledky štúdie (lekársky seminár SLKP)
 • r. 2011 – Niektoré špecifiká kúpeľnej liečby organických nervových chorôb – spoluautor, práca prednesená na I.celoslovenskom neurorehabilitačnom kongrese s medzinárodnou účasťou, Ružomberok 18.2.2011 /
Znalost cudích jazykov:
 • nemecký jazyk 
 • anglický jazyk
 • ruský jazyk

Hotely: Danubius Spa Resort Balnea Esplanade  |  Danubius Spa Resort Balnea Palace
              Spa Hotel Balnea Grand  |  Spa Hotel Balnea Splendid

Kde je dostupný?

MUDr. Peter Lulovič

Vzdelanie : 1984 Lekárska fakulta Univerzity Komenského Bratislava, odbor všeobecné lekárstvo
Špecializácie:
 • Ortopédia
Odborná prax: Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s. - od 01.07.2009
 • lekár samostatne pracujúci
Odborné aktivity:
 • člen Slovenskej lekárskej komory
Znalost cudích jazykov:
 • nemecký jazyk 
 • anglický jazyk
 • ruský jazyk

Hotely:

Kde je dostupný?

MUDr. Tomáš Lulovič

Vzdelanie : 1981 Lekárska fakulta Univerzity Komenského Bratislava, odbor všeobecné lekárstvo
Špecializácie:
 • Vnútorné lekárstvo
 • Fyziatria, balneológia, liečebná rehabilitácia
Odborná prax: Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s. - od 01.12.1985
 • lekár samostatne pracujúci
Odborné aktivity:
 • aktívne sa zúčastňuje odborných konferenciách 
 • podieľa sa na výskumných činnostiach
 • člen Slovenskej lekárskej komory
Znalost cudích jazykov:
 • nemecký jazyk 
 • anglický jazyk

Hotely:

Kde je dostupný?
Slovensko

MUDr. Viera Drličková, CSc.

Vzdelanie : 1979 - Lekárska fakulta Univerzity Komenského Bratislava, odbor všeobecné lekárstvo
vedecká hodnosť „kadidát lekárskych vied“ z vedeckého odboru neurológia
Špecializácie:
 • Neurológia
 • Vnútorné lekárstvo
 • Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
Odborné školenia : 
 • akupunktúra
 • myoskeletálna medicína
 • refreshment kurz krčnej chrbtice
 • elektroencefarografia
 • elektromyografia
Odborná prax: Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s. - od 15.02.2001
 • Lekár samostatne pracujúci
Odborné aktivity:
 • aktívne sa zúčastňuje odborných konferencií, zjazdov  s medzinárodnou účasťou
 • podieľa sa na výskumných činnostiach
 • člen Slovenskej lekárskej komory
Znalost cudích jazykov:
 • anglický jazyk
 • nemecký jazyk
 • ruský jazyk
 • taliansky jazyk
 • poľský jazyk
 • francúzsky jazyk

Hotely: Spa Hotel Jalta & Dependences | Villa Berlin

Kde je dostupný?

1 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

2 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

1 hotel je zvolený! One hotel seleted (3/1)

X