toggle menu

Fototerapia

1 2

Bioptronová lampa

Bioptronová lampa je zdrojom liečivého bio-stimulujúceho svetla a využíva polarizované svetlo vytvorené halogénovou lampou, Táto svetelná polarizácia je základným predpokladom na stimuláciu živého tkaniva a podporuje vytváranie buniek v miestach, kde sa svetlo tkaniva dotýka, Svetlo je aplikované lokálne, po tom ako bola pokožka dokonale očistená a odmastená, Medzi účinky tejto procedúry patrí spomalenie degeneratívnych procesov v bunkách a urýchlenie hojenia rán, kožných štepov a jaziev, Keďže procedúra sa zameriava na lokálny krvný obeh, môže sa tiež použiť na zmiernenie zápalov uší, nosa a spojených dutín a na zmiernenie bolesti.


Typ: Liečebný, Prevencia
Čas procedúry: 10-15 minútový
Lekársky predpis: áno
Kde je dostupný?

Biostimul

Metóda progresívnej fototerapie využívajúca efektivitu polarizovaného svetla. Zdrojom svetla sú vysoko svietivé LED diódy s červeným monochromatickým svetlom a špeciálnou polarizačnou fóliou, čo umožňuje viac ako dvojnásobnú hĺbku prieniku do mäkkých tkanív.

Typ: Liečebný
Čas procedúry: 20-30 minútový
Lekársky predpis: áno
Kde je dostupný?
Česká republika

Horské slnko

Horské slnko je klasická liečba ultrafialovým žiarením (širokospektrálne UV),  napodobujúce slnečné žiarenie vo vysokohorských oblastiach.  Ako zdroj sa používa vysokotlaková ortuťová výbojka obsahujúca celú šírku spektra ultrafialového žiarenia, UVA aj UVB.  Využíva sa pre zastavenie nadmerného delenia buniek pokožky, ktoré vzniká najmä pri psoriáze. Aplikuje sa zo vzdialenosti 110 cm, aby svetlo vyžarované z jednej lampy pokrylo celé telo. Dávkovanie sa prispôsobuje fototypu pokožky a začína pri jednej minúte.  Počas procedúry sa pacient pomaly otáča, aby sa zabezpečila aplikácia na celú kožu. Pri aplikácii tejto procedúry sa používajú špeciálne ochranné okuliare a znamienka kože sa zatierajú zinkovou pastou. Súčasná aplikácia tohto UV žiarenia a prírodného slnenia je zakázaná, pretože výrazne zvyšuje riziko spálenia a rakoviny kože.

Typ: Liečebný
Čas procedúry: 1 - 10 minútový
Lekársky predpis: áno
Kde je dostupný?

Laserová terapia

Laserová terapia využíva koherentné monochromatické svetlo, ktoré je súčasťou viditeľného svetla, Svetlo sa aplikuje lokálne na telo buď bez prerušovania alebo v impulzoch, v závislosti od lekárskeho predpisu, Je aplikované buď na vopred určené body alebo na väčšie plochy prostredníctvom laserového skeneru, Má špeciálny biostimulačný účinok – stimuluje kolagén, urýchľuje regeneráciu ciev a lymfatického systému a zlepšuje využívanie kyslíku, čím má pozitívny vplyv na proces hojenia.

Typ: Liečebný
Čas procedúry: 5-15 minútový
Lekársky predpis: áno
Kde je dostupný?

Prírodné solárium a oplachy minerálnou vodou

Prírodné solárium slúži na využívanie slnečného žiarenia, ktoré priaznivo vplýva na dermatózy. Dĺžka opaľovania sa riadi podľa fototypu kože I.-IV.  Koncentrovaná minerálna sírovodíková voda sa aplikuje na ložiská kože pomocou tlakového spreju pri opaľovaní v prírodnom soláriu. Minerálna voda a obsah sírovodíka i solí v nej priaznivo vplývajú na proces opaľovania pri pobyte na prírodnom slnku v soláriu a urýchľujú ďalšie hojenie kožného nálezu.

Typ: Liečebný
Čas procedúry: 15-45 minútový
Lekársky predpis: áno
Kde je dostupný?

Repuls

Śetrná liečebná procedúra, pri ktorej sa používa zdroj studeného červeného svetla v rozsahu vlnových dĺžok 610-670 nm. Procedúra pôsobí na väzivové, šľachovité, svalové tkanivo a kĺby.

Typ: Liečebný
Čas procedúry: 10 minútový
Lekársky predpis: áno
Kde je dostupný?

Solarium

  Typ: Wellness
Účinok: protistresový
Čas procedúry: 4 - 20 minútový
Lekársky predpis: nie
Kde je dostupný?

SUP fototerapia celková

Skratka SUP je zložená z počiatočných písmen anglických slov Selective UltraPhototherapy, v nemecky hovoriacich krajinách sa používa označenie SFT – Selektive FotoTherapie. Ako zdroj sa používa vysokotlaková ortuťová výbojka, ktorá vyžaruje spektrum medzi UVA a UVB (305-325 nm). Táto hraničná oblasť má výrazný liečebný vplyv na psoriázu, pretože tlmí nadmerne rýchle delenie buniek. Procedúra sa podáva pomocou troch stojanov v rohoch trojuholníka a každý stojan obsahuje 3 lampy, vzdialenosť od lámp je 90 cm.  Dávkovanie sa prispôsobuje fototypu pokožky a začína pri pol minúte. Počas procedúry sa pacient pomaly otáča, aby sa zabezpečila aplikácia na celú kožu. Pri aplikácii tejto procedúry sa používajú špeciálne ochranné okuliare a znamienka kože sa zatierajú zinkovou pastou. Je zakázaná súčasná aplikácia tohto UV žiarenia a prírodného slnenia, pretože výrazne zvyšuje riziko spálenia a rakoviny kože.

Typ: Liečebný
Čas procedúry: 0,5 - 5 minútový
Lekársky predpis: áno
Kde je dostupný?

U.V. Solux/infračervené svetlo

UV terapia využíva rovnaké lúče aké sa nachádzajú aj v slnečnom svetle a telo je im vystavené buď celé alebo len čiastočne, Ultrafialové lúče môžu byť využívané na liečbu vo viac rých smeroch, Pri opatrnej aplikácii môže ultrafialové svetlo posilniť imunitný systém, výkonnosť svalov a tvorbu červených krviniek, UV svetlo sa využíva aj pri liečbe kožných ochorení, akými sú napríklad psoriáza a ekzémy, zvlášť v našich kúpeľoch v Smrdákoch na Slovensku, ktoré sa špecializujú na liečbu ochorení tohto druhu.

Typ: Liečebný, Wellness, Prevencia
Čas procedúry: 1-20 minútový
Lekársky predpis: nie
Kde je dostupný?

UVA

Počas tejto procedúry sa využíva najmodernejšia úzkospektrálna forma aplikácie UV žiarenia, spektrum je sústredené iba na úzku oblasť UVA (340-370 nm). V porovnaní s ostatnými UV prístrojmi má najmenšie negatívne dlhodobé sprievodné následky opaľovania, ako starnutie alebo rakovina kože.  Ako zdroj sa používajú trubicové žiariče s fotoluminiscenčnou vrstvou, ktorá vyžaruje požadovanú vlnovú dĺžku UVA. Trubice sú umiestnené v paneloch. Počas procedúry sa pacient otáča, aby sa zabezpečila aplikácia na celú kožu. Pri aplikácii tejto procedúry sa používajú špeciálne ochranné okuliare a znamienka kože sa zatierajú zinkovou pastou.

Typ: Liečebný
Čas procedúry: 4 - 30 minútový
Lekársky predpis: áno
Kde je dostupný?
1 2

1 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

2 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

1 hotel je zvolený! One hotel seleted (3/1)

X