toggle menu
Vaša požiadavka bola odoslaná

Vaša požiadavka bola odoslaná

Milý hosť!

Vaša žiadosť o zaručenie ceny bola úspešne odoslaná.

Náš hotel Vám najneskôr do 17 hodiny nasledujúceho pracovného dňa (podľa miestneho času hotela) odpovie na žiadosť a cestou e-mailu Vám oznámi výsledok.

Danubius Hotels Group

1 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

2 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

1 hotel je zvolený! One hotel seleted (3/1)

X