toggle menu
Všeobecné zmluvné podmienky

Všeobecné zmluvné podmienky

1. Rezerváciu musíte odovzdať na oficiálnej webovej stránke Danubius Hotels Group.

2. Cena Danubiusu a "Porovnávaná cena" na webovej stránke tretej strany sa musí vzťahovať na ten istý hotel, typ izby, počet hostí a termín rezervácie (dátum príchodu a doba pobytu), a musíte zaslať vyplnený formulár požiadavky do 24 hodín od rezervácie.   Rezervácia musí obsahovať rovnaké predplatiteľské podmienky, prvky služieb alebo balíčka, daňové podmienky a podmienky iných služieb a musia sa zhodovať aj podmienky týkajúce sa ceny. 

3.  Záruka najlepšej ceny sa týka tých typov izieb, ktoré sa v podstatnej miere zhodujú s typom izby, ktorú si môžete rezervovať na webovej stránke Danubius Hotels Group.  Minimálnym kritériom porovnateľnej izby je, že musí disponovať rovnakým výhľadom, stupňom komfortu, typom postele, počtom hostí, termínom príchodu a odchodu a rozmerom izby. 

4. Na jeden pobyt je možné uplatniť iba jednu požiadavku.  Pod "pobytom" rozumieme počet po sebe nasledujúcich nocí, ktoré ten istý hosť alebo hostia strávili v tom istom hotely. 

5. Danubius skontroluje porovnávanú cenu najneskôr do 17 hodiny pracovného dňa, nasledujúceho po doruční požiadavky (podľa miestneho času hotela), a bude Vás informovať o výsledku (s ohľadom na miestne dni pracovného pokoja). Svoju požiadavku musíte predložiť najneskôr 48 hodín pred začiatkom prihlasovacej doby, keďže sa ňou musíme zaoberať pred prihlásením sa.  

6. Pokiaľ sa presvedčíme o existencii a dostupnosti nižšej ceny, potom k nej našu cenu upravíme, PLUS poskytneme zľavu 30 EUR, ktorú môžete  použiť na jedlá/nápoje a na ktorékoľvek iné služby, poskytované hotelom počas svojho pobytu v hotely (zľavu uplatníme na účte hosťa pri jeho odhlásení sa).

7. Porovnávaná cena musí byť verejne dostupná a Danubius musí mať možnosť overiť si ju.  Danubius neberie zodpovednosť za poplatky a náklady, vznikajúce pri zrušení rezervácie uskutočnenej na webovej stránke tretej strany. 

8. Záruka sa netýka cien nasledovného typu:

  • Ceny nedostupné verejne, ako napríklad ceny pre firmy alebo skupiny, vytvorené na základe dohody.
  • Ceny so zľavou, zabezpečované členom predom určenej skupiny alebo osobám, zodpovedajúcim predom určeným kritériám, ako napr. dôchodcovia, štátny úradníci, členovia EuroPoints.
  • Ceny balíčkov, obsahujúce cenu izby a iných doplnkových služieb, ako napríklad cestovanie, prenájom auta, zábavné programy a/alebo strava okrem raňajok.
  • Ceny balíčka, slúžiaceho na predĺženie pobytu alebo doplnkové ceny pre skupiny.
  • Ceny, hradené zdravotnou poisťovňou
  • Ceny, dojednané na pobyt, prekračujúci 30 dní.
  • Ceny, dostupné na aukčných webových stránkach.
  • Ceny, dostupné na webových stránkach ako Priceline a Hotwire, ktoré do uskutočnenia rezervácie neudajú meno hotela (stránky, predávajúce zvyšné pobyty).

9. Porovnávaná cena musí byť v termíne kontroly Danubiusu ešte dostupná.  Záruku nie je možné uplatniť na cenový rozdiel, vyplývajúci zo zmeny kurzu a/alebo zámeny valuty.

10. V prípade pobytu na viac nocí bude Záruka najlepšej ceny porovnávať ceny izieb na celú dobu pobytu, rezervované na stránke Danubiusu s cenami izieb na celú dobu pobytu, ktoré je možné rezervovať za porovnávanú cenu, Záruka najlepšej ceny sa dá využiť iba raz.

11. Záruka najlepšej ceny Danubius Hotels platí pre všetky hotely, uvedené na webovej stránke www.danubiushotels.com, okrem hotelov Hilton Budapest a Radisson Blu Béke Hotel**** superior , ktoré používajú individuálnu Záruku najlepšej ceny, ako aj v prípade Park Hotelu Hévíz***.

12. Danubius si vyhradzuje právo na zmenu alebo zrušenie záruky v ktoromkoľvek termíne, bez predošlého upozornenia.

Pokiaľ by ste mali akékoľvek ďalšie otázky v súvislosti so Zárukou najlepšej ceny, skontaktuje sa s nami prostredníctvom e-mailu (info@danubiushotels.com) alebo na nasledovnom telefonickom čísle: + 36 1 888 8200.

1 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

2 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

1 hotel je zvolený! One hotel seleted (3/1)

X