toggle menu
Váš požadavek byl odeslán

Váš požadavek byl odeslán

Milý Hoste!

Váš požadavek na zaručení ceny byl úspěšně odeslán.  

Náš hotel Vám nejpozději do 17 hodiny následujícího pracovního dne (podle místního času hotelu) odpoví na žádost a cestou e-mailu Vám oznámí výsledek.

Danubius Hotels Group

1 hotel vybrán! Nejednou je možné porovnat maximálně 3 hotely

2 hotely vybrány! Nejednou je možné porovnat maximálně 3 hotely

1 hotel vybrán! One hotel seleted (3/1)

X