toggle menu
Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky

1. Rezervaci musíte odevzdat na oficiální webové stránce Danubius Hotels Group.

2. Cena Danubiusu a "Porovnávaná cena" na webové stránce třetí strany se musí vztahovat na tentýž hotel, typ pokoje, počet hostí a termín rezervace (datum příjezdu a doba pobytu), a musíte zaslat vyplněný formulář požadavku do 24 hodin od rezervace. Rezervace musí obsahovat stejné předplatitelské podmínky, prvky služeb nebo balíčku, daňové podmínky a podmínky jiných služeb a musí se shodovat i podmínky týkající se ceny. 

3.  Záruka nejlepší ceny se týká těch typů pokojů, které se v podstatné míře shodují s typem pokoje, který si můžete rezervovat na webové stránce Danubius Hotels Group.   Minimálním kritériem porovnatelného pokoje je, že musí disponovat stejným výhledem, stupněm komfortu, typem lůžka, počtem hostů, termínem příjezdu a odjezdu a rozměrem pokoje. 

4. Na jeden pobyt je možné uplatnit jenom jeden požadavek. Pod "pobytem" rozumíme počet po sobě následujících nocí, které tentýž host nebo hosté strávili v tomtéž hotelu. 

5. Danubius zkontroluje porovnávanou cenu nejpozději do 17 hodiny pracovního dne, následujícího po doručení požadavku (podle místního času hotelu), a bude Vás informovat o výsledku (s ohledem na místní dny pracovního pokoje). Svůj požadavek musíte předložit nejpozději 48 hodin před začátkem přihlašovací doby, protože se ním musíme zabývat před přihlášením se.  

6. Pokud se přesvědčíme o existenci a dostupnosti nižší ceny, potom k ní naši cenu upravíme, PLUS poskytneme slevu 30 EUR, kterou můžete použít na jídla/nápoje a jakékoli jiné služby, poskytované hotelem během svého pobytu v hotelu (slevu uplatníme na účte hosta při jeho odhlášení se).

7.    Porovnávaná cena musí byť veřejně dostupná a Danubius musí mít možnost ověřit si ji.   Danubius nebere odpovědnost za poplatky a náklady, vznikající při zrušení rezervace, uskutečněné na webové stránce třetí strany. 

8. Záruka se netýká cen následovného typu:

  • Ceny nedostupné veřejně, jako například ceny pro firmy nebo skupiny, vytvořené na základe dohody.
  • Ceny se slevou, zajištěné členům předem určené skupiny nebo osobám, odpovídajícím předem stanoveným kritériím, jako např. důchodci, státní úředníci, členové EuroPoints.
  • Ceny balíčků, obsahující cenu pokoje a jiných doplňkových služeb, jako například cestování, pronájem auta, zábavné programy a/anebo strava kromě snídaně.
  • Ceny balíčku, sloužícího na prodloužení pobytu anebo doplňkové ceny pro skupiny.
  • Ceny, hrazené Zdravotní pojišťovnou
  • Ceny, dojednané na pobyt, překračující 30 dní.
  • Ceny, dostupné na aukčních webových stránkách.
  • Ceny, dostupné na webových stránkách jako Priceline a Hotwire, které do uskutečnění rezervace neudají jméno hotelu (stránky, prodávající zbylé pobyty).  

9. Porovnávaná cena musí být v termínu kontroly Danubiusu ještě dostupná.  Záruku není možné uplatnit na cenový rozdíl, vyplývající ze změny kurzu a/anebo záměny valuty.

10. V případě pobytu na více nocí bude Záruka nejlepší ceny porovnávat ceny pokojů na celou dobu pobytu, rezervované na stránce Danubiusu s cenami pokojů na celou dobu pobytu, které je možné rezervovat za porovnávanou cenu, Záruku nejlepší ceny lze využít jenom jednou.

11. Záruka nejlepší ceny Danubius Hotels platí pro všechny hotely, uvedené na webové stránce  www.danubiushotels.com kromě hotelů Hilton Budapest a Radisson Blu Béke Hotel**** superior, které používají individuální Záruku nejlepší ceny, jakož i v případě Park Hotel Hévíz***.

12. Danubius si vyhrazuje právo na změnu anebo zrušeni záruky v kterémkoli termínu, bez předešlého upozornění.

Pokud by jste měli jakékoli další dotazy v souvislosti se Zárukou nejlepší ceny, skontaktuje se s námi prostřednictvím e-mailu (info@danubiushotels.com) anebo na následovném telefonickém čísle: + 36 1 888 8200.

1 hotel vybrán! Nejednou je možné porovnat maximálně 3 hotely

2 hotely vybrány! Nejednou je možné porovnat maximálně 3 hotely

1 hotel vybrán! One hotel seleted (3/1)

X