toggle menu

Danubius EuroPoints

FAQ (Často kladené otázky)

FAQ (Často kladené otázky)

1. Ako môžem požiadať o hosťovskú kartu Danubius?
Vyplňte prosím prihlášku a kliknite na gombík „Odoslať”.
Po registrácii Vám Zákaznícky servis pošle číslo dočasnej karty a môžete hneď začať zbierať body Danubius EuroPoints.
Prihlášky sú dostupné vo všetkých hoteloch Danubius.
Členstvo platí od registrácie v Zákazníckom servise Danubius EuroPoints, na základe informácií, zadaných na prihláške. Potom katru odošleme členovi.
Karta Danubius EuroPoints bude odoslaná do 4 týždňov.

2. Cez Internet som sa prihlásil do programu pre hostí a ešte nemám číslo karty. Kedy môžem začať zbierať body?
Po registrácii pošle náš Zákaznícky servis číslo dočasnej karty, a hostia, ktorý sa prihlásia cez Internet, hneď môžu začať zbierať body Danubius EuroPoints.
Hosť môže zbierať body aj s číslom dočasnej karty, od dátumu prihlásenia sa, až po doručenie definitívnej karty.


3. Ako môžem využiť výhody, ktoré karta Danubius EuroPoints ponúka?
Výhody, ponúkané kartou Danubius EuroPoints, sa nedajú využiť automaticky. Hotel môže garantovať výhody iba ak hostia zadajú číslo svojej karty Danubius EuroPoints pri rezervácii, alebo najneskôr po príchode do hotela.

4. Dá sa členská karta previesť?
Karta sama o sebe sa nedá previesť na inú osobu, ale body, na nej nazbierané áno. V takom prípade je potrebné odoslať Zákazníckemu servisu Danubius písomnú žiadosť, so zadaním čísla karty hosťa a člena, ktorý body dostane.

5. Môžu byť na karte uvedené aj dve mená?
Nie, na karte môže byť uvedené iba jedno meno, môžu ju však používať aj členovia rodiny.
Je výhodnejšie, ak rodina zbiera body na jednej karte, takto sa body totiž rýchlejšie zozbierajú.

6. Ako dlho platí karta Danubius EuroPoints? Dokedy môžem použiť svoje body?  
Karta platí po dobu, kým je hosť aktívnym členom programu. Na karte aktívneho člena sa musí uskutočniť aspoň raz za 3 roky dobropis alebo zrážka.

7. Čo mám robiť, ak už kartu nepotrebujem?
Musíte odoslať písomnú žiadosť Zákazníckemu servisu Danubius. Body, ktoré máte na karte, musíte použiť, pretože zrušením karty budú vymazané aj body EuroPoints.
Členskú karu môžete kedykoľvek vrátiť. Oznámte prosím tento svoj zámer Zákazníckemu servisu.

8. Čo mám urobiť, ak sa karta poškodila, ukradli mi ju, alebo sa stratila?
Informujte Zákaznícky servis Danubius, ktoré Vám pošle novú kartu Danubius EuroPoints.
Keď bude karta vymenená, stará karta automaticky stratí platnosť, ale PIN kód a stav účtu bodov zostane nezmenený.

9. Môžem si dať body EuroPoints pripísať aj dodatočne, ak pri odhlásení sa na recepcii nemám pri sebe kartu?
Body EuroPoints je možné dodatočne pripísať do jedného mesiaca od odhlásenia sa. O pripísanie bodov treba požiadať písomne u koordinátora Danubius EuroPoints, príslušného podľa miesta Vášho bydliska.

10. Čo mám urobiť, ak nemám pri sebe kartu Danubius EuroPoints, keď si chcem dať pripísať body?
Informujte prosím našich kolegov v hoteli, že ste členom programu pre hostí Regular, ale nemátepri sebe kartu pri úhrade účtu. Pokiaľ zabudnete informovať recepciu, pošlite prosím faktúru do jedného mesiaca poštou, e-mailom alebo faxom Zákazníckemu servisu, spolu so zadaním čísla karty.  

11. Ak moje nazbierané body dosiahnu nasledujúci stupeň, kedy dostanem obnovenú kartu?  
Zaradenie karty do nasledujúceho stupňa prebieha automaticky, na konci roka, tomu zodpovedajúc Vám novú kartu pošleme začiatkom nového roka.  
Členovia musia na získanie nároku na striebornú kartu nazbierať 2 500 bodov a na zlatú kartu 1000 bodov. Zaradenie karty do vyššieho stupňa nie je možné cez rok.

12. Aký čas zaberie pripisovanie bodov?  
Body budú na účet člena pripísané do 24 hodín.

13. Je povolené zaradenie karty do vyššieho stupňa, ak boli body medzičasom zamenené?
Áno. Vami nazbierané body budú zohľadnené pri zaraďovaní karty do vyššieho stupňa, nezávisle od toho, či boli medzičasom zamenené.

14. Na čo môžem nazbierané body použiť?
Rôzne služby Danubius, dostupné zamenením bodov, si môžete pozrieť v Katalógu zámeny bodov, alebo na našej webovej stránke.
Pri zamieňaní bodov Danubius EuroPoints, potrebných na požadovanú službu, si budú v hoteli od Vás pýtať číslo karty Danbuius EuroPoints a jej PIN-kód.

15. Ako dlho zostávajú body EuroPoint v platnosti?
Body majú platnosť na dobu neurčitú, ale aspoň dovtedy, kým ste aktívnym členom programu Danubius EuroPoints.
Podmienkou aktívneho členstva je, že členovia aspoň raz ročne použijú svoju kartu Danubius EuroPoints v rámci aktívnej tranzakcie, alebo aspoň raz za 3 roky zbierajú, resp. zamenia body.
Členovia, ktorí už nie sú aktívny, dostanú oznámenie o ich vymazaní z programu.
Pre obnovenie svojho členstva sa prosím skontaktujte so Zákazníckym servisom.

16. Musím nechať potvrdiť svoju žiadosť o využitie bodov Zákazníckym servisom?
Nie, postačí pri vyplňovaní žiadosti informovať hotel o svojej požiadavke na zámenu bodov. Na formulári na využitie bodov zadajte prosím číslo svojej karty Danubius EuroPoints, požadovanú službu, dátum a meno príjemcu.

17. Nemám dosť bodov Danubius EuroPoints na službu, zvolenú z Katalógu zámeny bodov. Je možné doplatiť rozdiel?
Nie, využiť môžete iba služby, na ktoré máte dosť bodov.

18. Kedy musím použiť PIN-kód?
PIN-kód potrebujete iba pri zamieňaní bodov.  
Pri zamieňaní bodov Danubius EuroPoints, potrebných na požadovanú službu, si budú v hoteli od Vás pýtať číslo karty Danbuius EuroPoints a jej PIN-kód.

19. Využitie bodov bez PIN-kódu. Dá sa to?
Žiaľ nie, ak nemáte PIN-kód, informujte o tom prosím Zákaznícky servis. Potom Vám bude poštou odoslaný nový PIN-kód.
Ak stratu PIN-kódu zistíte až v hoteli, spojte sa prosím s Front Office.

20. Ako sa môžem informovať o aktuálnom stave bodov na svojom účte?
- Na našej webovej stránke, po zadaní čísla karty Danubius EuroPoints a svojho internetového hesla.
Stav účtu ukazuje vždy body nazbierané do uplynulých 24 hodín.
- e-mail: dep@danubiushotels.com1 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

2 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

1 hotel je zvolený! One hotel seleted (3/1)

X