toggle menu

Danubius EuroPoints

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

I/1. V programe EuroPoints môžu hostia Danubius Zrt., Arisende s.r.o., CP Regents Park Two Limited, S.C. Balneoclimaterica S.A., Léčebné Mariánske Lázne a.s., Slovenské liečebné kúpele Piešťany a.s. a Prírodné liečebné kúpele Smrdáky (ďalej nazývané Danubius) zbierať body EuroPoints na základe toho, koľko zaplatia za ubytovanie a útratu v hoteloch zúčastnených v programe.

I/2. Členstvo začína po tom, ako je hosť zaregistrovaný na zákazníckom servise Danubius EuroPoints a zakladá sa na údajoch poskytnutých na prihlasovacom formulári. Prosím, informujte zákaznícky servis Danubius EuroPoints o akýc koľvek zmenách vašich osobných dát, ktoré ste poskytli na pôvodnom prihlasovacom formulári.

I/3. Právne subjekty, osoby mladšie ako 18 rokov a zamestnanci Danubius alebo ich pričlenených organizácii nemôžu byť členmi programu Danubius EuroPoints

I/4. Podpisom prihlasovacieho formulára žiadateľ súhlasí s tým, že Danubius môže použiť zadané osobné údaje na marketingové a korešpondenčné účely. Danubius sa zaväzuje spracovávať osobné údaje na základe platnej legislatívy o ochrane osobných údajov. Platné ustanovenie si môžete prezrieť na internetovej stránke www.danubiushotels.com. Súhlas so spracovaním osobných údajov ako aj ukončenie členstva môže byť kedykoľvek odvolaný e-mailovou žiadosťou na dep@danubiushotels.com.

I/5. Člen programu Danubius EuroPoints môže byť držiteľom len jednej platnej karty.

1 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

2 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

1 hotel je zvolený! One hotel seleted (3/1)

X