toggle menu

Danubius EuroPoints

FAQ (Často kladené dotazy)

FAQ (Často kladené dotazy)

1. Jak mohu požádat o hostovskou kartu Danubius?
Vyplňte prosím přihlášku a klikněte na knoflík „Odeslat”.
Po registraci Vám Zákaznický servispošle číslo dočasné karty a můžete hned začít sbírat body Danubius EuroPoints.
Přihlášky jsou dostupné ve všech hotelech Danubius.
Členství platí od registrace v Zákaznickém servise Danubius EuroPoints, na základě informací, zadaných na přihlášce. Potom kartu odešleme členovi.
Karta Danubius EuroPoints bude odeslaná do 4 týdnů.

2. Přes Internet jsem se přihlásil do programu pro hosty a ještě nemám číslo karty. Kdy mohu začít sbírat body?
Po registraci pošle náš Zákaznický servis číslo dočasné karty, a hosté, kteří se přihlásí přes Internet, hned mohou začít sbírat body Danubius EuroPoints.
Host může sbírat body i s číslem dočasné karty, od datumu přihlášení se, až po doručení definitivní karty.


3. Jak mohu využít výhody, které karta Danubius EuroPoints nabízí?
Výhody, nabízené kartou Danubius EuroPoints, se nedají využít automaticky. Hotel může garantovat výhody jenom pokud hosté zadají číslo své karty Danubius EuroPoints během rezervace, anebo nejpozději po příchodě do hotelu.

4. Dá se členská karta převést?
Karta sama o sobě se nedá převést na jinou osobu, ale body, na ní nasbírané ano. V takovém případě je nutné odeslat Zákaznickému servisuDanubius písemnou žádost, s udáním čísla karty hosta a člena, který body dostane.

5. Mohou být na kartě uvedeny i dvě jména?
Ne, na kartě může být uvedené jenom jedno jméno, mohou ji však používat členové rodiny.
Je výhodnější, když rodina sbírá body na jedné kartě, takto se body totiž nasbírají rychleji.

6. Jak dlouho platí karta Danubius EuroPoints? Dokdy mohu použít svoje body?  
Karta platí po dobu, dokud je host aktivním členem programu. Na kartě aktivního člena se musí uskutečnit alespoň jednou za 3 roky dobropis anebo srážka.

7. Co dělat, když už kartu nepotřebuji?
Musíte odeslat písemnou žádost Zákaznickému servisuDanubius. Body, které máte na kartě, musíte použít, protože zrušením karty budou vymazány i body EuroPoints.
Členskou karu můžete kdykoli vrátit. Oznamte prosím tento svůj záměr Zákaznickému servisu.

8. Co dělat, zdali se karta poškodila, ukradli mi ji, nebo se ztratila?
Informujte Zákaznický servisDanubius, které Vám zašle novou kartu Danubius EuroPoints.
Po výměně stará karta automaticky ztrácí platnost, ale PIN kód a stav účtu bodů zůstane nezměněný.

9. Mohu si dát body EuroPoints připsat i dodatečně, pokud při odhlášení se na recepci nemám u sebe kartu?
Body EuroPoints je možné dodatečně připsat do jednoho měsíce od odhlášení se. O připsání bodů je nutné požádat písemně u koordinátora Danubius EuroPoints, příslušného podle místa Vašeho bydliště.

10. Co dělat, nemám-li u sebe kartu Danubius EuroPoints, když si chci dát připsat body?
Informujte prosím naše kolegy v hotelu, že jste členem programu pro hosty Regular, ale nemáte u sebe kartu při úhradě účtu. Pokud zapomenete informovat recepci, pošlete prosím fakturu do jednoho měsíce poštou, e-mailem nebo faxem Zákaznickému servisu, spolu s udáním čísla karty.  

11. Dosáhnou-li moje nasbírané body následující stupeň, kdy dostanu obnovenou kartu?  
Zařazení karty do následujícího stupně probíhá automaticky, na konci roku, tomu odpovídajíc Vám novou kartu pošleme začátkem nového roku.  
Členové musí na získání nároku na stříbrnou kartu nasbírat 2 500 bodů a na zlatou kartu 1000 bodů. Zařazení karty do vyššího stupně není možné během roku.

12. Jak dlouho trvá připisování bodů?  
Body budou na účet člena připsané do 24 hodin.

13. Je povolené zařazení karty do vyššího stupně, když byli body mezičasem směněny?
Ano. Vámi nasbírané body budou zohledněny při zařazovaní karty do vyššího stupně, nezávisle od toho, či byli-li mezičasem směněny.

14. Na co mohu nasbírané body použít?
Různé služby Danubius, dostupné využitím bodů, si můžete prohlédnout v Katalogu směny bodů, anebo na naší webové stránce.
Při směňování bodů Danubius EuroPoints, potřebných na požadovanou službu, budou v hotelu od Vás žádat číslo karty Danbuius EuroPoints a její PIN-kód.

15. Jak dlouho zůstávají body EuroPoint v platnosti?
Body mají platnost na dobu neurčitou, ale alespoň do té doby, pokud jste aktivním členem programu a Danubius EuroPoints.
Podmínkou aktivního členstva je, že členové alespoň jednou ročně použijí svoji kartu Danubius EuroPoints v rámci aktivní transakce, nebo alespoň jednou za 3 roky sbírají, resp. směňují body.
Členové, kteří už nejsou aktivní, dostanou oznámení o jejich vymazání z programu.
Pro obnovení svého členstva se prosím skontaktujte se Zákaznickým servisem.

16. Musím nechat potvrdit svoji žádost o využití bodů Zákaznickým servisem?
Ne, postačí při vyplňování žádosti informovat hotel o svém požadavku na využití bodů. Na formuláři na využití bodů udejte prosím číslo své karty Danubius EuroPoints, požadovanou službu, datum a jméno příjemce.

17. Nemám dost bodů Danubius EuroPoints na službu, zvolenou z Katalogu směny bodů. Je možné doplatit rozdíl?
Ne, využít můžete jenom služby, na které máte dost bodů.

18. Kdy musím použít PIN-kód?
PIN-kód potřebujete jenom při směňování bodů.  
Při směňování bodů Danubius EuroPoints, potřebných na požadovanou službu, budou v hotelu od Vás žádat číslo karty Danbuius EuroPoints a její PIN-kód.

19. Využití bodů bez PIN-kódu. Dá se to?
Žel ne, nemáte-li PIN-kód, informujte o tom prosím Zákaznický servis. Potom Vám bude poštou odeslán nový PIN-kód.
Pokud ztrátu PIN-kódu zjistíte až v hotelu, spojte se prosím s Front Office.

20. Jak se mohu informovat o aktuálním stavu bodů na svém účtě?
- Na naší webové stránce, po zadání čísla karty Danubius EuroPoints a svého internetového hesla.
Stav účtu ukazuje vždy body nasbírané do uplynulých 24 hodin.
- e-mail: dep@danubiushotels.com


1 hotel vybrán! Nejednou je možné porovnat maximálně 3 hotely

2 hotely vybrány! Nejednou je možné porovnat maximálně 3 hotely

1 hotel vybrán! One hotel seleted (3/1)

X