toggle menu

Danubius élmények ajándékba

Üzleti feltételek

Üzleti feltételek

I.    Általános feltételek

A Danubius és Ensana Ajándékkártya (továbbiakban: Ajándékkártya) szolgáltatási utalvány, amely a Danubius Zrt. magyarországi szállodáiban- Danubius és Ensana szállodák (továbbiakban: Elfogadó Szállodák) saját szolgáltatásra történő igénybevételt biztosít a jelen Szabályozásban meghatározott feltételekkel.

Az Ajándékkártya tulajdonosa lehet minden természetes és jogi személy.


II. Az Ajándékkártya megvásárlása

Az Ajándékkártya sorszámozott, nem névre szóló, átruházható, mágnescsíkkal rendelkező plasztikkártya.

Az Ajándékkártya a Danubius és Ensana magyarországi szállodáiban helyszínen történő fizetés ellenében, valamint a Danubius és Ensana honlapon (www.danubiushotels.com/hu/ajandekkartya/danubius-ajandekkartya) bankkártyás fizetéssel vásárolható meg.

Az Ajándékkártya tetszőleges összeggel, felső korlát nélkül tölthető fel (a minimum feltölthető összeg 5.000 Ft).

Az Ajándékkártya ellenértéke nem egyenlíthető ki sem egészben, sem részben Széchenyi Pihenő kártyával, Danubius EuroPonttal, Collectme Ponttal, Danubius Ajándékkártyával vagy Egészségpénztári kártyával.

Az Ajándékkártyát megvásárló személy részére átadásra kerül:

  •  a megvásárló személy által kifizetett névértékkel feltöltött Ajándékkártya,
  •  a megvásárlást igazoló „slip”,
  • a vásárlásról kiállított számla

Az Ajándékkártyával kapcsolatos reklamációs ügyintézéshez a vásárlásnál kapott „slip” egyidejű bemutatása szükséges, ezért kérjük a vásárlásnál kapott „slip” -et őrizze meg!

Az Ajándékkártya nem tölthető újra.

A megvásárolt Ajándékkártya felhasználható, vagy tetszőlegesen átruházható.

Az Ajándékkártya megvásárlásával az Ajándékkártyát megvásárló személy a jelen Üzleti feltételeket magára nézve kötelezőnek elfogadja és kötelezettséget vállal arra, hogy biztosítja, hogy az Ajándékkártya átruházásakor az Ajándékkártyát megszerző harmadik személy a jelen Üzleti feltételek rendelkezéseit megismerje.

Amennyiben az Ajándékkártyát Danubius EuroPoints törzsvendégkártyával vagy Collecme corporate kártyával rendelkező személy vásárolja meg, úgy a vásárlás után a pontok utólagosan az Ügyfélszolgálaton kerülnek jóváírásra. Pontjóváírás feltétele a megvásárlást igazoló számla másolatának, vagy a vásárlást igazoló slip másolatának az Ügyfélszolgálatra történő megküldése (e-mailen, postán vagy faxon) a Danubius EuroPoints vagy Collectme kártyaszám és a megvásárlásra került Ajándékkártya/k sorszáma/nak feltüntetésével. A pontjóváírás a vásárlástól számított 2 hónapon belül érvényesíthető.

Ügyfélszolgálat:
Levelezési cím: H-1372 Budapest 5. Pf.: 485
Tel: +36-1 888-8200
E-mail: info@danubiushotels.com


III. Az Ajándékkártya felhasználása


Az Ajándékkártya a vásárlástól számított 1 éven belül a névérték erejéig többször is felhasználható.

Az Ajándékkártya az Elfogadó szállodák saját szolgáltatásaira, kizárólag közvetlen foglalás esetén, névértéken váltható be.

Az Ajándékkártyán szereplő egyenleg összege kizárólag a kártya egyidejű átadásával használható fel.

Az Ajándékkártya használat:

  • fizetésnél adja át az Ajándékkártyát és jelezze a felhasználni kívánt összeget,
  • a fizetésre felhasznált összeg az Ajándékkártyán szereplő egyenlegből levonásra kerül,
  • egy számla fizetéséhez –a számla végösszegének erejéig- több Ajándékkártya is felhasználható,
  • amennyiben az Ajándékkártyán szereplő összeg nem fedezi a fizetendő szolgáltatás árát, a különbözetet más fizetési eszközzel (készpénz, bankkártya, SZÉP kártya ) kell kiegyenlíteni.

Az Ajándékkártyán szereplő összeg készpénzre nem váltható és nem kamatozik.

Az Ajándékkártya egyenlege az utolsó vásárlásról kiállított „slip”-en is szerepel.

Az Ajándékkártya egyenlege és érvényességi dátuma a Danubius honlapján keresztül  (www.danubiushotels.com/hu/ajandekkartya/kartyaegyenleg), az Elfogadó szállodákban, vagy az Ügyfélszolgálaton munkaidőben (munkanapokon 8:00 – 17:00)  bármikor lekérdezhető.

Ajándékkártya felhasználás után Danubius EuroPontok és Collectme pontok nem gyűjthetőek.

Az érvényességi idő elteltével az Ajándékkártya nem használható fel. A Danubius Zrt. a lejárt Ajándékkártya egyenlegén szereplő értéket nem téríti vissza sem részben, sem egészben, illetve az összeggel kapcsolatos semmiféle jóváírást sem teljesít.


IV. Az Ajándékkártyával kapcsolatos reklamációs ügyintézés


A Danubius Zrt. az eltulajdonított/elveszett kártyákért anyagi felelősséget nem vállal. Az Ajándékkártya eltulajdonítása/elvesztése esetén a Danubius Zrt.-nek nem áll módjában jóváírni, vagy visszatéríteni a kártya egyenlegén szereplő még el nem költött összeget.

Amennyiben az Ajándékkártya fizikailag megsérül a megvásárlását követően, a kártya és slip egyidejű bemutatásával kérhető a kártyacsere. A kártyacsere díja az Ajándékkártya egyenlegének 4%-a, de min. 1.000,-Ft/db, mely a kártyán lévő egyenlegéből kerül levonásra. Az Ajándékkártyával kapcsolatos reklamációs ügyintézéssel, kérjük, forduljon a Danubius Ügyfélszolgálatához:
Telefon: (1) 888 8200
E-mail: info@danubiushotels.com
Nyitva tartás: munkanapokon 8:00 – 17:00 között


V. A jelen Üzleti feltételek hatálya, záró rendelkezések


A jelen Üzleti feltétel hatálya kiterjed az Ajándékkártya megvásárló és az Ajándékkártyát ténylegesen felhasználó személyekre. Az Ajándékkártya átruházás esetén az Ajándékkártya megvásárlója felel azért, hogy az Ajándékkártya mindenkori felhasználója a jelen Üzleti feltételek rendelkezéseit megismerje, ezzel kapcsolatban a Danubius Zrt. mindennemű felelősségét kizárja.

A jelen Üzleti feltétel a Danubius honlapon (www.danubiushotels.com/hu/ajandekkartya/uzleti-feltetelek) történő közzététellel lép hatályba.

A Danubius Zrt. fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Üzleti feltételeket megváltoztassa. A Danubius Zrt. az Üzleti feltételek módosítását a Danubius honlapon (www.danubiushotels.com/hu/ajandekkartya/uzleti-feltetelek) történő közzététellel közli és a módosítás ekkor lép hatályba. Az Ajándékkártya felhasználására a vásárláskor hatályos Üzleti feltétel rendelkezéseit kell alkalmazni.

Az Ajándékkártya vásárlás és felhasználás során megadott személyes adatokat a Danubius Zrt. az Adatvédelmi szabályzatában (www.danubiushotels.com/hu/adatvedelem) meghatározott módon kezeli.

A jelen Üzleti feltétel által nem szabályozott kérdéseiben a Danubius Zrt. Általános Üzlet Feltételei (www.danubiushotels.com/hu/aszf) az irányadóak.

 

Danubius Zrt.

1 szálloda kiválasztva! Egyszerre legfeljebb 3 szálloda hasonlítható össze

2 szálloda kiválasztva! Egyszerre legfeljebb 3 szálloda hasonlítható össze

1 szálloda kiválasztva! One hotel seleted (3/1)

X