toggle menu

Telefonos adatkezelés


HÍVÁSOK RÖGZÍTÉSE - ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


1. Adatkezelő

Danubius Hotels Zrt. 
székhely: 1051 Budapest, Szent István tér 11.
képviselő: Kovács Balázs vezérigazgató 
e-mail: adat(kukac)danubiushotels.com
(a továbbiakban: a „Danubius”)


2. Az adatok kezelésének módja

Tájékoztatjuk kedves Vendégeinket, hogy az ügyfélszolgálattal folytatott telefonbeszélgetéseket rögzítjük. 

2.1. Az adatkezelés célja:
Minőségbiztosítás. A minőségbiztosítás keretein belül célunk a munkatársaink oktatása és kommunikációs gyakorlatának fejlesztése, a panaszkezelés egyszerűsítése, és ezáltal az ügyfélelégedettség növelése.

2.2. Az adatkezelés jogalapja: 
Az adatkezelés jogalapja a Danubius minőségbiztosításhoz fűződő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bek. f.)]. A személyes adatok jogos érdeken alapuló kezeléséhez szükséges érdekmérlegelési tesztet elvégeztük, ennek során összevetettük a beszélgető felek és a Danubius érdekeit, és megállapítottuk, hogy az adatkezelés szükséges és arányos, valamint, hogy a társaságunknak a rögzítéséhez fűződő jogos érdeke megelőzi a beszélgető felek arra vonatkozó érdekét, hogy a telefonbeszélgetést ne rögzítsük és kezeljük. 

Az adatkezelés ellen bármikor tiltakozhat az 1. pontban megjelölt elérhetőségek egyikén. Ebben az esetben a Danubius a hangfelvételt nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

2.3. Adatkezelési idő: 

  • A munkatársak oktatása céljából a felvételt 3 (Három) hónapig tároljuk.
  • Panaszkezelési célból a felvételt 1 (Egy) évig tároljuk. 

2.4.Adatfeldolgozó: 
A hívások lebonyolításához és rögzítéséhez a VCC Live Hungary Kft. (székhely: 1112 Budapest, Balatoni út 2/A. 5. em.) rendszerét használjuk. 

3. Az Ön jogai

A tiltakozáson (2.2.) túl, Ön kérhet az Önre vonatkozó adatokról tájékoztatást, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását. Amennyiben élni szeretne valamelyik jogával, kérjük, hogy azt írja meg nekünk a fenti elérhetőségek egyikére. Tájékoztatjuk továbbá, hogy az adatkezelővel szemben a felügyeleti hatósághoz (NAIH) panaszt nyújthat be, vagy bírósághoz is fordulhat.

A jogok és jogorvoslatok kapcsán bővebb tájékoztatást az Adatkezelési Tájékoztatónkban a https://www.danubiushotels.com/hu/adatvedelem oldalon kaphat.

 

 

 

1 szálloda kiválasztva! Egyszerre legfeljebb 3 szálloda hasonlítható össze

2 szálloda kiválasztva! Egyszerre legfeljebb 3 szálloda hasonlítható össze

1 szálloda kiválasztva! One hotel seleted (3/1)

X