toggle menu

Danubius EuroPoints

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

I/1. S programem EuroPoints bodů mohou hosté hotelové skupiny Danubius Hotels Group sbírat EuroPoints body založené na jejich útratě za ubytování a konzumaci v hotelech uvedených v seznamu na adrese: www.danubiuseuropoints.com

I/2. Členství začíná poté, co je host zaregistrován zákaznickým servisem Danubius EuroPoints a je založeno na informacích uvedených ve formuláři žádosti. Prosím informujte zákaznický servis Danubius EuroPoints o všech změnách ve Vašich osobních údajích, které jste uvedli v původním formuláři žádosti.

I/3. Právnické osoby a zaměstnanci hotelové skupiny Danubius Hotels Group ani jejich filiálky se nemohou stát členy programu Danubius EuroPoints.

I/4. Žadatel podpisem formuláře žádosti souhlasí s tím, aby hotelová skupina Danubius Hotels Group používala uvedené osobní údaje pro účely marketingu a korespondence. Hotelová skupina Danubius Hotels Group souhlasí s tím, že žádné osobní údaje nebudou předány třetí straně.

I/5. Člen Danubius EuroPoints smí mít pouze jednu platnou kartu.

1 hotel vybrán! Nejednou je možné porovnat maximálně 3 hotely

2 hotely vybrány! Nejednou je možné porovnat maximálně 3 hotely

1 hotel vybrán! One hotel seleted (3/1)

X