toggle menu

Danubius EuroPoints

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

I/1. S programem EuroPoints bodů mohou hosté hotelové skupiny Danubius Zrt., Arisende s.r.o., CP Regents Park Two Limited, S.C. Balneoclimaterica S.A., Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s., Slovenské Liečebné Kúpele Piešťany a.s. Danubius Hotels Group sbírat EuroPoints body založené na jejich útratě za ubytování a konzumaci v hotelech uvedených v seznamu na adrese: www.danubiuseuropoints.com

I/2. Členství začíná poté, co je host zaregistrován zákaznickým servisem Danubius EuroPoints a je založeno na informacích uvedených ve formuláři žádosti. Prosím informujte zákaznický servis Danubius EuroPoints o všech změnách ve Vašich osobních údajích, které jste uvedli v původním formuláři žádosti.

I/3. Právnické osoby a zaměstnanci hotelové skupiny Danubius Hotels Group ani jejich filiálky se nemohou stát členy programu Danubius EuroPoints.

I/4. Žadatel podpisem formuláře žádosti souhlasí s tím, aby hotelová skupina Danubius Hotels Group používala uvedené osobní údaje pro účely marketingu a korespondence. Hotelová skupina Danubius Hotels Group souhlasí s tím, že žádné osobní údaje nebudou předány třetí straně.

I/5. Člen Danubius EuroPoints smí mít pouze jednu platnou kartu.

1 hotel vybrán! Nejednou je možné porovnat maximálně 3 hotely

2 hotely vybrány! Nejednou je možné porovnat maximálně 3 hotely

1 hotel vybrán! One hotel seleted (3/1)

X