toggle menu

Danubius EuroPoints

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

I/1. Účastníky programu Danubius EuroPoints jsou hotely Danubius - hotely Danubius City provozované společností Danubius Hotels Zrt., hotel CP Regents Park Two Limited (dále společně jen: „Danubius”) se mohou programu zúčastnit v souladu s níže uvedenými podmínkami.

I/2. Členství vzniká, když zákaznický servis Danubius EuroPoints na základě  vyplněného přihlašovacího formuláře člena zaregistruje. Veškeré změny osobních údajů uvedených na přihlašovacím formuláři je nutné oznámit zákaznickému servisu Danubius EuroPoints.

I/3
. Členy programu Danubius EuroPoints mohou být výlučně fyzické osoby starší 18 let, které nejsou v zaměstnaneckém poměru se společností Danubius Hotels Zrt., ani se společnostmi provozujícími ostatní hotely.

I/4. Hotely Danubius a Ensana se zavazují, že údaje uvedené na přihlašovacím formuláři budou zpracovávat výhradně v souladu s aktuálně platnými pravidly Podmínek ochrany osobních údajů. Osobní údaje uvedené na přihlašovacím formuláři budou zpracovávány jen v rozsahu členství v programu. Podmínky ochrany osobních údajů jsou dostupné na webové adrese danubiushotels.com/cz/politika-ochrany-udaju.

I/5. Každý člen programu Danubius EuroPoints smí vlastnit pouze jednu platnou kartu.

1 hotel vybrán! Nejednou je možné porovnat maximálně 3 hotely

2 hotely vybrány! Nejednou je možné porovnat maximálně 3 hotely

1 hotel vybrán! One hotel seleted (3/1)

X