toggle menu
Condiţii generale contracte

Condiţii generale contracte

1. Datele furnizorului
2. Condiţii generale
3. Parte contractantă
4. Încheierea contractului, modul de rezervare, modificări, obligaţii referitoare la înştiinţări
5. Condiţii de anulare
6. Tarife
7. Modalităţi de plată, garanţii
8. Condițiile şi modalităţile de accesare a serviciilor
9. Animale de companie
10. Refuzul de realizare a contractului, încetarea obligaţiei de asigurare a serviciilor
11. Garanţii referitoare la cazare
12. Decesul, boala musafirului
13. Drepturile părţii contractante
14. Obligaţiile părţii contractante
15. Răspunderea părţii contractante referitor la daune
16. Drepturile Furnizorului
17. Obligaţiile Furnizorului
18. Răspunderea Furnizorului referitor la daune
19. Confidenţialitate
20. Forţă majoră
21. Dreptul prevalent şi instanţa competentă în relaţiile legale ale părţilor


1. Datele furnizorului
Danubius societate de exploatare hotelieră și servicii, societate pe acţiuni de tip închis
Denumire prescurtată: Danubius Zrt.
Sediul: 1051 Budapest, Szent István tér 11.
Număr înregistrare registrul comerţului: 01-10-041120
C.I.F.: 10219522-2-44
Cod fiscal comunitar: HU10219522

CP Regents Park Two Ltd.
Sediul: CP House, Otterspool Way,
Watford WD25 7JP, Marea Britanie
Număr înregistrare registrul comerţului: 5307946
Cod fiscal comunitar: GB 848957555

Slovenske liecebne kupele Piešťany, a.s./Slovak Health Spa Piešťany, Inc.
Denumire prescurtată: SLKP, a.s.
Sediul: Winterova 29, 921 29 Piešťany, Slovacia
Număr înregistrare registrul comerţului: Obch. reg. KS Trnava, odd. Sa, vlozka č. 181/T
Cod fiscal comunitar: SK2020389668

SC Balneoclimaterica SA Sovata
Sediul: Str, Trandafirilor nr. 99, Cod.545500, România
Cod fiscal comunitar: RO1245068
Număr înregistrare registrul comerţului: J26/266/1991

Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s.
Sediul: Masarykova 22, 353 29 Mariánské Lázně, Cehia
Număr înregistrare registrul comerţului: B 196
Cod fiscal comunitar: CZ45359113

2. Condiții generale
2.1. Prezentele ”Condiții Generale Contractuale” reglementează utilizarea locurilor de cazare și a serviciilor conexe ale Furnizorului.
2.2. Condiţiile speciale, individuale, nu fac parte din Condiţiile Generale ale Contractelor, dar nu exclud încheierea de contracte separate cu agenţii de turism, diferite de la caz la caz, având condiţii corespunzătoare tranzacției.

3. Parte contractantă
3.1. Serviciile oferite de Furnizor sunt utilizate de Client.
3.2. În cazul în care Clientul comandă în mod direct servicii, Clientul reprezintă Partea Contractantă. Furnizorul și Clientul, împreună - în cazul îndeplinirii condițiilor - devin părţi contractante (în continuare Părţi).
3.3. În cazul în care comanda pentru servicii va fi lansată către Furnizor de o terță persoană, prin împuternicirea Clientului (în continuare Intermediar), condiţiile cooperării sunt reglementate de contractul încheiat între Furnizor și Intermediar. În acest caz Furnizorul nu este obligat la verificare faptului dacă Intermediarul reprezintă Clientul conform normelor legale.

 

4. Încheierea contractului, modul de rezervare, modificări, obligații referitoare la înștiințări
4.1. La cererea de ofertă, remisă din partea Clientului, în formă verbală sau scrisă, Furnizorul va trimite o ofertă.  În cazul în care, după 48 de ore de la trimiterea ofertei, Furnizorul nu primeşte comandă fermă, obligativitatea Furnizorului faţă de oferta emisă încetează.
4.2. Contractul ia naștere la confirmarea, în scris, a Furnizorului emisă în urma comenzii de rezervare a Clientului, remisă verbal sau în scris, astfel acestea se consideră un Contract încheiat în scris.
Rezervarea, convenţia, modificarea verbală, sau confirmarea verbală a acestora din partea Furnizorului nu se consideră contract.
4.3. Contractul referitor la utilizarea cazării-serviciilor are un termen de valabilitate limitat.
4.3.1. Dacă Clientul părăseşte camera definitiv înainte de expirarea termenului stabilit în Contract, Furnizorul este îndreptăţit să primească următoarele procente din întreaga contravaloare a serviciului:

În cazul hotelurilor din Ungaria: 100%
În cazul hotelurilor din Slovacia: 50%
În cazul hotelurilor din Cehia: 100%
În cazul hotelurilor din Marea Britanie: 100%
În cazul hotelurilor din România:  50% din valoarea tarifului pentru o zi

Furnizorul are dreptul să valorifice camera eliberată anterior termenului.

4.3.2. Pentru prelungirea utilizării cazării-serviciilor, inițiată de Client, este necesară aprobarea prealabilă a Furnizorului. În acest caz Furnizorul poate să ceară achitarea contravalorii serviciilor realizate deja.
4.4. Pentru modificarea și/sau completarea Contractului este necesară o convenţie redactată în scris, și semnată de ambele Părţi.

 

5. Condiţii de anulare
5.1. În cazul în care în oferta hotelului nu s-a stipulat altfel, anularea rezervării, fără penalizare, poate fi efectuată conform următoarelor:

În cazul hotelurilor din Ungaria: în ziua sosirii până la 16:00, ora locală.
În cazul hotelurilor din Slovacia: până în a 21 zi premergătoare sosirii
În cazul hotelurilor din Cehia: până în a 48 zi premergătoare sosirii
În cazul hotelurilor din Marea Britanie: în ziua sosirii până la 12:00, ora locală
În cazul hotelurilor din România: în ziua sosirii până la 12:00, ora locală

a) Dacă Partea Contractantă nu garantează rezervarea prin plata avansului, cu carte de credit, sau alt mod, stipulat în Contract, obligaţia de prestare servicii a Furnizorului încetează conform următoarelor:

În cazul hotelurilor din Ungaria: în ziua sosirii până la 16:00, ora locală
În cazul hotelurilor din Slovacia: în ziua sosirii până la 18:00, ora locală
În cazul hotelurilor din Cehia: în ziua sosirii până la 16:00, ora locală
În cazul hotelurilor din Marea Britanie: în ziua sosirii până la 16:00, ora locală
În cazul hotelurilor din România: în ziua sosirii până la 18:00, ora locală

b) Dacă Partea Contractantă nu garantează rezervarea prin plata avansului, cu carte de credit, sau alt mod, stipulat în Contract, și nu sosește conform zilei de sosire, la ora locală stabilită, conform următoarelor:

În cazul hotelurilor din Ungaria: în ziua sosirii până la 16:00, ora locală
În cazul hotelurilor din Slovacia: în ziua sosirii până la 18:00, ora locală
În cazul hotelurilor din Cehia: în ziua sosirii până la 18:00, ora locală
În cazul hotelurilor din Marea Britanie:  în ziua consecutivă sosirii, până la ora 02:00, ora locală
În cazul hotelurilor din România: în ziua sosirii până la 18:00, ora locală

și nu anunţă în prealabil sosirea târzie, Furnizorul va aplica penalizarea conform celor stipulate în Contract, ori cel puţin contravaloarea unei zile de cazare. În acest caz Furnizorul va menţine rezervarea până în ziua următoare sosirii , până la ora 12:00 (a.m.), după care obligaţia Furnizorului încetează.
5.2. În cazul rezervării unor produse care sunt supuse unor condiții speciale, în cazul rezervării unor evenimente și a mai mult de 5 camere (grup), Prestatorul poate stabili într-un Contract special condiții diferite față de cele de mai sus, precum și o suprataxă.

Condiții de anulare în cazul hotelurilor din Slovacia:
Slovak Health Spa Piešťany Inc. acceptă doar anulări scrise.  O anulare scrisă realizată cu până la 46 de zile înainte de sosirea planificată pentru rezervările individuale și cu până la 60 de zile înainte de sosirea planificată pentru rezervările de grup este gratuită. Cu excepția cazului în care este convenit în alt fel, Slovak Health Spa Piešťany Inc. își rezervă dreptul de a solicita o taxă pentru anulare tardivă în felul următor:

Termenele de anulare pentru rezervările individuale:
Anularea serviciilor solicitate în termen de 24 de ore de la confirmarea rezervării este gratuită. Vom factura taxa de anulare în suma și conform condițiilor următoare:

45 – 21 zile înainte de sosire 30 % din serviciile solicitate
20 – 14 zile înainte de sosire 50 % din serviciile solicitate
13 – 2 zile înainte de sosire 75 % din serviciile solicitate
2 zile înainte de sosire și pentru neprezentare 100 % din serviciile solicitate

Termenele de anulare pentru rezervările de grup:
Anularea serviciilor solicitate în termen de 48 de ore de la confirmarea rezervării este gratuită. Vom factura taxa de anulare în suma și conform condițiilor următoare:

59 – 30 zile înainte de sosire50 % din serviciile solicitate
29 – 14 zile înainte de sosire80 % din serviciile solicitate
13 zile înainte de sosire și pentru neprezentare100 % din serviciile solicitate


Condiţii de anulare în cazul hotelurilor din Cehia:
Anularea anterioară zilei de sosire se poate efectua oricând. În cazul unei anulări ulterioare zilei de sosire se vor calcula următoarele tarife:

Numărul zilelor anterioare zilei de sosire Tariful calculat
cu 27-21 zile anterior zilei de sosire 5% din tariful serviciilor rezervate
cu 20-14 zile anterior zilei de sosire 10% din tariful serviciilor rezervate
cu 13-7 zile anterior zilei de sosire 20% din tariful serviciilor rezervate
cu 6-1 zile anterior zilei de sosire 50% din tariful serviciilor rezervate

În cazul unor clienţi care au sosit fără o confirmare prealabilă: se vor calcula tarife de 100% ale valorilor serviciilor rezervate.
În cazul unei plecări anterioare se vor calcula tarife de 100% ale costurilor rămase.
Serviciile rezervate, dar nesolicitate, sau modificate, de pe răstimpul sejurului Clientului (cazare, masă, tratamente, etc.) nu pot fi returnate în numerar.

 

6. Tarife
6.1. Tarifele camerelor de hotel se vor afișa în camera de hotel sau la recepţia hotelului. Listele de tarife ale altor servicii vor fi disponibile în compartimentul respectiv al hotelului (restaurant, terapie, wellness).
6.2. Furnizorul are dreptul de a-și modifica în mod liber tarifele, fără a anunţa aceasta în prealabil.
6.3. La comunicarea tarifelor Furnizorul va menționa valoare taxelor (TVA, taxe turistice), reglementate legal și valabile la momentul ofertei. Furnizorul va imputa Clientului sumele suplimentare datorate modificării legii taxelor în vigoare (TVA, taxe turistice), ulterior informării acestuia.
6.4. Reducerile actuale, promoţiile și alte oferte vor fi publicate pe pagina web www.danubiushotels.com/hu .

 

7. Modalități de plată, garanții
7.1. Furnizorul solicită achitarea contravalorii serviciilor oferite Clientului cel târziu ulterior utilizării serviciilor, anterior momentului părăsirii hotelului, dar în cazul unor convenţii individuale poate oferi și posibilitatea achitării ulterioare.
7.2. Furnizorul are dreptul să ceară, ca garanţie pentru utilizarea conformă cu contractul a serviciilor, și pentru achitarea contravalorii acestora:
a) poate cere carte de credit ca garanție, caz în care contravaloarea rezervării comandate și confirmate va fi blocată,
b) poate cere plata unui avans din contravaloarea tarifelor sau plata întregii sume.
7.3. Partea Contractantă poate plăti factura în următoarele valute:

Ungaria: Factura va fi emisă conform normelor fiscale ungare, în forinți. Valoarea serviciilor poate fi calculată în Euro, la cursul de schimb al băncii Furnizorului, valabil în ziua sosirii clientului.
Valutele în care se poate achita în numerar: HUF, EUR, USD, GBP, alte valute se pot schimba la recepția hotelului. Furnizorul acceptă, în afara plății în numerar, și avans achitat prin transfer bancar, precum și următoarele carduri de credit: Visa, EC/MC, JCB, Diners Club, American Express.
Slovacia: Valuta acceptată este EUR.  Alte valute se pot schimba la recepţia hotelului (USD, GBP, RUB, CZK)
Carduri de credit acceptate: Visa, EC/MC, JCB, Diners Club, American Express.
Sunt acceptate și cecuri, cecuri de călătorie și avansuri prin transfer bancar.
Republica Cehă: Valutele acceptate sunt: EUR, CZK.
Carduri de credit acceptate: Visa, EC/MC, JCB, Diners Club, American Express. Sunt acceptate și avansuri prin transfer bancar.
Marea Britanie: Valutele acceptate sunt: EUR, GBP, USD.
Carduri de credit acceptate: Visa, EC/MC, JCB, Diners Club, American Express. Sunt acceptate și cecuri de vacanță, cecuri de călătorie și avansuri prin transfer bancar.
România: Valutele acceptate sunt: EUR, HUF, RON, USD.
Carduri de credit acceptate: Visa, EC/MC, JCB, Diners Club, American Express. Sunt acceptate și avansuri prin transfer bancar.

7.4. Cheltuielile aferente oricărei modalităţi de plată vor fi responsabilitatea Părţii Contractante.

 

8. Condiţiile și modalităţile de accesare a serviciilor
8.1. Oaspeții pot ocupa camera de hotel (cel mai devreme) în momentul indicat de hotel, în ziua sosirii (Check in), și trebuie să o părăsească (cel mai târziu) până la termenul indicat de hotel, în ziua plecării (Check out). Aceste termene sunt diferite pentru fiecare hotel. Vă rugăm să vă informați pe pagina web a hotelului!
8.2. Dacă Clientul  doreşte să ocupe camera în ziua sosirii:

În cazul hotelurilor din Ungaria, înainte de ora 06:00
În cazul hotelurilor din Slovacia, înainte de ora 14:00
În cazul hotelurilor din Cehia, înainte de ora 08:00
În cazul hotelurilor din Marea Britanie, înainte de ora 14:00
În cazul hotelurilor din România, înainte de ora 08:00

se va calcula și tariful pentru noaptea anterioară.

 

9. Animale de companie
9.1. În general animalele de companie sunt acceptate în  unităţile de cazare ale Furnizorului, acestea pot fi ţinute în cameră sub supravegherea Clientului. Pot folosi încăperile comune pentru accesul la camere, dar alte încăperi (restaurantul, piscina etc.) nu se pot utiliza împreună cu animalele de companie. Unele hoteluri, în mod diferit faţă de cele de mai sus, nu acceptă animale de companie.
9.2. Clientul este în totalitate răspunzător pentru daunele cauzate de animalul de companie.
9.3. Câinii însoţitori ai persoanelor nevăzătoare sunt acceptaţi. În cadrul hotelurilor Slovak Health SpaPiešťany, Inc. se va calcula un tarif de 11 euro/noapte/animal de companie.

 

10. Refuzul de realizare a contractului, încetarea obligaţiei de asigurare a serviciilor
10.1. Furnizorul are dreptul de a rezilia contractul referitor la cazare-servicii, cu efect imediat, astfel să refuze prestarea serviciilor, dacă:
a) Clientul nu utilizează conform destinaţiei camera, respectiv facilitatea pusă la dispoziţie
b) Clientul dă dovadă de un comportament inadecvat  referitor la prevederile de securitate, ordinea internă a hotelului, se comportă inacceptabil, aspru cu personalul hotelier, se află sub influenţa alcoolului sau drogurilor şi  are comportament ameninţător, abuziv sau inadmisibil
c) Clientul suferă de o boală infecţioasă.
d) Clientul nu îndeplinește obligaţia de plată a avansului stipulat în Contract, până la termenul stabilit.
10.2. În cazul în care Contractul nu se realizează între Părţi datorită unor circumstanţe de forţă majoră, aceasta încetează.

 

11. Garanţii referitoare la cazare
11.1. În cazul în care Furnizorul nu poate îndeplini serviciile stipulate în Contract, din proprie vină (ex. supra-rezervare, probleme temporare de funcţionare, etc.) Furnizorul este obligat să asigure fără întârziere loc de cazare pentru Client.
11.2. Furnizorul este obligat:
a) să asigure serviciile stabilite în Contract, pentru perioada stabilită și la tarifele confirmate - sau, până la încetarea condiţiilor de obstrucţionare - să asigure cele de mai sus în cadrul altei facilităţi, de același categorie sau de categorie mai înaltă. Toate cheltuielile suplimentare cu asigurarea facilităţii substituente cad în sarcina Furnizorului.
b) să asigure Clientului, cu o ocazie și în mod gratuit, efectuarea unui apel telefonic în vederea anunţării schimbării locaţiei de cazare
c) să asigure transferul gratuit al Clientului pentru mutarea la facilitatea substituentă oferită și la eventuala revenire a acestuia
11.3. În cazul în care Furnizorul și-a îndeplinit în totalitate aceste obligaţii, respectiv dacă Clientul a acceptat cazarea la facilitatea substituentă, Partea Contractantă nu poate solicita ulterior daune.

12. Decesul, boala musafirului
12.1. În cazul în care, în perioada de utilizare a cazării-serviciilor, Clientul se îmbolnăvește, și nu are posibilitatea de a-și reprezenta interesele, Furnizorul îi va oferi asistenţă medicală.
12.2. În cazul îmbolnăvirii/decesului Clientului, Furnizorul are dreptul să solicite, din partea aparţinătorului bolnavului/decedatului, a moștenitorului, respectiv a persoanei care îi achită factura,  compensaţii privind cheltuielile, adică referitor la eventualele cheltuieli medicale, la contravaloarea serviciilor utilizate anterior decesului, și în cazul îmbolnăvirii/decesului, referitor la eventualele daune cauzate amenajărilor, mobilierului în urma decesului.

13. Drepturile părţii contractante
13.1. Conform Contractului Clientul are dreptul să utilizeze conform destinației camera rezervată, precum și facilităţile hotelului, care fac parte din serviciile generale oferite, și nu sunt parte a condiţiilor speciale.
13.2. Clientul are dreptul să reclame referitor la îndeplinirea serviciilor prestate de Furnizor, pe perioada prezenţei sale în facilitatea de cazare. Furnizorul își asumă răspunderea în rezolvarea reclamaţiilor înaintate în scris (sau înregistrate într-un proces verbal de către Prestator).
13.3. Dreptul Clientului  la reclamaţie încetează după plecare.

 

14. Obligaţiile părţii contractante
14.1. Partea Contractantă este obligată să achite contravaloarea serviciilor comandate în Contract până la data specificată și în modul specificat în Contract.
14.2. Clientul va avea grijă ca în incinta hotelului Furnizorului să asigure supravegherea copiilor sub 14 ani (în cazul Danubius Hotel Regents Parka copiilor sub 18 ani) de către un adult, pentru care acesta este responsabil.
14.3. Clientul nu poate să introducă în compartimentul de alimentaţie publică a hotelului alimente sau băuturi proprii.

15. Răspunderea părţii contractante referitor la daune
Clientul este răspunzător pentru toate daunele și neajunsurile cauzate Furnizorului sau unei terţe persoane, din culpa Clientului, a însoţitorului acestuia sau a unei persoane aflate în răspunderea Clientului. Această răspundere este valabilă și în cazul în care persoana care a suferit dauna are dreptul să ceară despăgubiri în mod direct de la Furnizor.

16. Drepturile Furnizorului
În Ungaria: În cazul în care Clientul nu respectă obligaţia de a achita contravaloarea serviciilor, purtătoare de penalităţi, de care a beneficiat, sau pe care le-a comandat, dar nu a beneficiat de ele, Furnizorul are dreptul de a amaneta obiectele personale ale Clientului pe care le-a adus în hotel pentru a-şi asigura pretenţiile.
În Republica Cehă: În cazul în care Clientul nu respectă obligaţia de a achita contravaloarea serviciilor, purtătoare de penalităţi, de care a beneficiat, sau pe care le-a comandat, dar nu a beneficiat de ele, Furnizorul, pentru a-şi asigura pretenţiile, are dreptul de cere Clientului semnarea unei dovezi de recunoaștere a datoriei.
În Marea Britanie: Clientul este personal responsabili pentru facturile achitate parţial sau neachitate.

 

17. Obligaţiile Furnizorului
Furnizorul este obligat să:
a) să asigure cazarea și celelalte servicii comandate în baza contractului, corespunzător prevederilor și a standardelor serviciilor în vigoare
b) să ancheteze reclamaţia scrisă a clientului și să ia măsurile necesare rezolvării problemei, măsuri pe care este obligat să le înregistreze în scris

18. Răspunderea Furnizorului referitor la daune
18.1. Furnizorul își asumă răspunderea faţă de orice daune cauzate Clientului, care au loc în cadrul stabilimentului său, din culpa sa sau a angajaţilor săi.
18.1.1. Răspunderea Furnizorului nu acoperă acele pagube care intervin datorită unor cauze de neînlăturat, străine cercului angajaţilor Furnizorului sau a clienţilor săi, sau care sunt cauzate însuși de Client.
18.1.2. Furnizorul poate delimita unele spaţii din cadrul hotelului în care Clientul nu are acces. Furnizorul nu răspunde pentru daunele, vătămările intervenite în aceste spaţii.
18.1.3. Clientul este obligat să anunţe imediat Hotelul despre orice daună intervenită și să ofere hotelului toate datele necesare care pot clarifica circumstanţele producerii evenimentului de daună, sau care sunt eventual necesare întocmirii procesului-verbal ale poliţiei/procedurilor poliţiei.
18.2. Furnizorul își asumă răspunderea și pentru daunele cauzate de pierderea, distrugerea, deteriorarea obiectelor, în cazul în care Clientul le va pune  într-un loc desemnat de Prestator, în general un loc desemnat pentru acest scop, sau în propria cameră, sau le-a înmânat unui angajat al Furnizorului pe care l-a considerat îndreptăţit să preia obiectele.
18.2.1. Furnizorul va fi răspunzător pentru obiecte de valoare, titluri de valoare şi numerar numai în cazul în care le-a preluat în mod specific pentru păstrare sau dauna s-a realizat din motive pentru care, conform regulilor generale, este responsabil. În acest caz  dovedirea cade în obligația Clientului.
18.3. Măsura despăgubirii:

În Ungaria: valoarea despăgubirii poate fi de cincizeci de ori tariful pe zi al camerei, conform Contractului, cu excepţia cazului în care dauna este mai mică.
În Marea Britanie: Furnizorul va fi responsabil pentru daunele cauzate de distrugerea sau dispariţia obiectelor de proprietate ale Clientului și în cazul în care acestea nu au fost cauzate de personalul Furnizorului. Aceste prevederi sunt valide doar în cazul Clienţilor cazaţi în hotel. Se va calcula, în sarcina Furnizorului, 750 GBP pentru un obiect de valoare, dar maxim 1500 GBP, respectiv dacă obiectul are o valoare mai mică, se va calcula această valoare.  Furnizorul nu își asumă răspunderea pentru autoturisme, pentru obiectele de valoare, precum și pentru animalele de companie lăsate în autoturisme.

18.4. În cazuri speciale prevalează normele legale locale.

 

19. Confidenţialitate
Furnizorul va proceda conform celor stabilite în Regulamentul de Protecţie a Datelor.

20. Forţă majoră
Acea cauză sau circumstanţă (de exemplu: război, incendiu, inundaţie, condivţii meteorologice vitrege, pană de curent, grevă) a cărei interveniri partea contractantă nu o poate controla (forţă majoră, vis major), exonerează oricare dintre părţi de obligaţiile provenite în urma Contractului, până când aceste cauze sau circumstanţe se menţin. Părţile convin ca să ia toate măsurile necesare ca să reducă la minimum posibilitatea apariţiei acestor cauze și circumstanţe, și să remedieze, în cel mai scurt timp, daunele sau întârzierile survenite în urma acestora.

21. Dreptul prevalent și instanţa competentă în relaţiile legale ale părţilor
Normele legale aplicabile în raporturile juridice dintre Prestator și Partea contractantă sunt prevederile normelor legale locale (din Ungaria, Slovacia, Cehia, România, Marea Britanie). Orice litigiu rezultat din contractul de prestări servicii se va  soluţiona de către instanţa judecătorească competentă din locul  prestării serviciului.

Download as PDF

1 hotel selectat! Pot fi comparate maxim 3 hoteluri într-un pas.

2 hoteluri selectate! Pot fi comparate maxim 3 hoteluri într-un pas.

1 hotel selectat! One hotel seleted (3/1)

X