toggle menu

Zpracování údajů


NAHRÁVÁNÍ HOVORŮ - OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


1. Správce osobních údajů

Danubius Hotels Zrt.
sídlo: 1051 Budapest, Szent István tér 11.
zástupce: Balázs Kovács generální ředitel
e-mail:adat@danubiushotels.com
(dále jen jako: „Danubius“)

2. Způsob zpracování údajů

Upozorňujeme, že telefonické hovory s naším zákaznickým servisem jsou nahrávány.

2.1. Účel zpracování osobních údajů: Zajištění kvality. V rámci zajištění kvality se snažíme zlepšit školení zaměstnanců a komunikační postupy, zjednodušit vyřizování stížností a tím zvýšit spokojenost zákazníků.

2.2. Právní základ pro zpracování údajů:

Právním základem pro zpracování je oprávněný zájem společnosti Danubius na zajištění kvality [čl.6 odst.1 písm. f) GDPR]. Pro zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu byla provedena zkouška vyváženosti zájmů, při níž byly porovnány zájmy účastníků hovorů a společnosti Danubius a bylo konstatováno, že zpracování je nezbytné a přiměřené a že oprávněný zájem naší společnosti na nahrávání hovorů převažuje nad zájmem účastníků hovory nenahrávat a nezpracovávat.

 

Proti zpracování svých osobních údajů můžete kdykoli vznést námitku prostřednictvím jednoho z kontaktních údajů uvedených v bodě 1. V takovém případě společnost Danubius nesmí zvukový záznam dále zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

2.3. Doba trvání zpracování osobních údajů:

üPro účely školení zaměstnanců budou záznamy uchovávány po dobu 3 (tří) měsíců.

üPro účely vyřizování stížností budou záznamy uchovávány po dobu 1 (jednoho) roku.

2.4 Zpracovatel údajů:

K uskutečňování a nahrávání hovorů využíváme systém společnosti VCC Live Hungary Kft. (sídlo: 1112 Budapešť, Balatoni út 2/A. 5. patro).

3. Vaše práva

Kromě práva vznést námitku (2.2.) můžete požadovat informace o svých údajích, jejich opravu, nebo omezení zpracování. Chcete-li využít některé ze svých práv, kontaktujte nás prostřednictvím některého z výše uvedených kontaktních údajů. Dále Vás informujeme, že můžete podat stížnost na správce u dozorového úřadu (NAIH) nebo se obrátit na soud.

Další informace o vašich právech a právních nárocích naleznete v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů na adrese https://www.danubiushotels.com/cz/politika-ochrany-udaju# .

 

 

1 hotel vybrán! Nejednou je možné porovnat maximálně 3 hotely

2 hotely vybrány! Nejednou je možné porovnat maximálně 3 hotely

1 hotel vybrán! One hotel seleted (3/1)

X