toggle menu

Danubius EuroPoints

KARTY STÁLEHO HOSŤA DANUBIUS EUROPOINTS A PODMIENKY POUŽÍVANIA

KARTY STÁLEHO HOSŤA DANUBIUS EUROPOINTS A PODMIENKY POUŽÍVANIA

Od 1. januára 2021 je registrácia do programu Danubius EuroPoints možná iba v hoteloch Danubius a online na webovej stránke programu (www.danubiuseuropoints.com)
  

II/1. Modrá karta

Novo registrovaný člen dostane modrú kartu s jedinečným PIN kódom.

Hotely Danubius poskytujú majiteľom modrej karty nasledujúce služby:

 • Majiteľ modrej karty môže za dodržania podmienok zbierania bodov bez časového obmedzenia priebežne zbierať body a nazbierané body využiť spôsobom, definovaným v pravidlách.
 • Zasielanie e-spravodaja s ponukami a novinkami hotelov Danubius hosťom, ktorí na jeho zasielanie poskytli svoj dobrovoľný súhlas.

Majiteľom modrej karty hotely Ensana zaisťujú nasledujúce služby:

 • Majiteľ modrej karty môže body, nazbierané v rámci programu, použiť spôsobom, definovaným v pravidlách, do 31. decembra 2022.
 • Vo vernostnom programe hotelov Ensana – Ensana Life – majú nárok na kartu bronzového stupňa. 

II/2. Strieborná karta

Pokiaľ člen v dvoch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokoch (alebo za kratšiu dobu) nazbiera viac ako 2.500 bodov Danubius EuroPoints, zákaznícky servis programu Danubius EuroPoints mu do 30. januára nasledujúceho roka poštovou cestou zašle striebornú kartu bez zmeny PIN kódu. V priebehu roka nie je možné požiadať o striebornú kartu.

Majiteľ karty má okrem služieb, poskytovaných k modrej karte, nárok na nasledujúce služby v hoteloch Danubius:

 • 10% automaticky získaných extra bodov za využité služby
 • zaistenie možnosti skorého príchodu a neskorého odchodu – s výnimkou hotelov all-inclusive - v závislosti na voľnej kapacite, na základe predchádzajúcej rezervácie izby
 • zaistenie izby vyššieho štandardu, v závislosti na voľnej kapacite, na základe predchádzajúcej rezervácie izby.

Majiteľom striebornej karty hotely Ensana zaisťujú nasledujúce služby:

 • Majiteľ striebornej karty môže body, nazbierané v rámci programu, použiť spôsobom, definovaným v pravidlách, do 31. decembra 2022.
 • Vo vernostnom programe hotelov Ensana – Ensana Life – majú nárok na kartu strieborného stupňa.

II/3. Zlatá karta

Pokiaľ člen v dvoch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokoch nazbiera viac ako 10.000 bodov Danubius EuroPoints, zákaznícky servis programu Danubius EuroPoints mu do 30. januára nasledujúceho roka poštovou cestou zašle zlatú kartu bez zmeny PIN kódu. V priebehu roka nie je možné požiadať o zlatú kartu.

Majiteľ karty má okrem služieb, poskytovaných k striebornej karte, v hoteloch Danubius nárok na nasledujúce služby:

 • namiesto 10% až 20% automaticky získaných extra bodov za využité služby 

Majiteľom zlatej karty hotely Ensana zaisťujú nasledujúce služby:

 • Majiteľ zlatej karty môže body, nazbierané v rámci programu, použiť spôsobom, definovaným v pravidlách, do 31. decembra 2022.
 • Vo vernostnom programe hotelov Ensana – Ensana Life – majú nárok na kartu zlatého stupňa

II/4. V prípade výmeny karty zákaznícky servis Danubius EuroPoints automaticky blokuje predchádzajúcu kartu a novú kartu zašle členovi poštovou cestou.

II/5. O oprávnené služby, zaisťované hotelmi Ensana, možno požiadať v súlade s pravidlami programu Ensana Life: www.ensanahotels.com/ensanalife

1 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

2 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

1 hotel je zvolený! One hotel seleted (3/1)

X