toggle menu

Danubius EuroPoints

KARTY STÁLEHO HOSŤA DANUBIUS EUROPOINTS A PODMIENKY POUŽÍVANIA

KARTY STÁLEHO HOSŤA DANUBIUS EUROPOINTS A PODMIENKY POUŽÍVANIA

II/1. MODRÁ KARTA STÁLEHO HOSŤA

Nový člen dostáva Modrú kartu s jedinečným PIN kódom. Držiteľ Modrej karty môže postupne zbierať neobmedzený počet bodov, v zhode s podmienkami zbierania bodov a môžete tieto body využívať tak, ako je určené.

Danubius poskytuje držiteľom Modrej karty nasledujúce služby:

  • newsletter spoločnosti Danubius so špeciálnymi ponukami posielaný na e-mailovú adresu uvedenú v prihláške hosťom, ktorí dali svoj dobrovoľný súhlas


II/2. STRIEBORNÁ KARTA STÁLEHO HOSŤA

Ak hosť nazbiera viac ako 2 500 bodov Danubius EuroPoints v dvoch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokoch, zákaznícky servis programu Danubius EuroPoints mu zašle Striebornú
kartu (PIN kód zostáva nezmenený) poštou do 30. januára nasledujúceho roka. Členovia nemajú právo žiadať o Striebornú kartu v priebehu kalendárneho roka.

Držiteľ Striebornej karty má nárok na nasledujúce doplnkové služby nad rámec služieb poskytovaných držiteľom Modrej karty:

  • 10% viac automaticky pridelených bodov za zakúpené služby,
  • izba vyššieho štandardu, poskytnutie je podmienené voľnou kapacitou a rezerváciou.
  • možnosť skorého príchodu a neskorého odchodu z hotelovej izby - okrem hotelov all-inclusive -, ktorá je podmienená voľnou kapacitiou a rezerváciou


II/3. ZLATÁ KARTA STÁLEHO HOSŤA

Ak člen nazbiera viac ako 10 000 bodov Danubius EuroPoints v dvoch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokoch, zákaznícky servis programu Danubius EuroPoints mu zašle Zlatú kartu (s nezmeneným PIN kódom) poštou do 30. januára nasledujúceho roka. Členovia nemajú právo žiadať o Zlatú kartu v priebehu kalendárneho roka.

Držiteľ Zlatej karty má nárok na nasledujúce doplnkové služby nad rámec služieb poskytovaných držiteľom Striebornej karty:

  • namiesto 10% až 20% viac automaticky pridelených bodov za zakúpené služby.


II/4. V prípade výmeny karty zákaznícky servis Danubius EuroPoints automaticky zruší existujúcu kartu a zašle členovi novú kartu poštou na členom uvedenú adresu.

1 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

2 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

1 hotel je zvolený! One hotel seleted (3/1)

X