toggle menu

Danubius EuroPoints

ZBIERANIE BODOV EUROPOINTS A PRIPISOVANIE BODOV

ZBIERANIE BODOV EUROPOINTS A PRIPISOVANIE BODOV

V hoteloch Ensana od 1. januára 2021 nie je možné na zbieranie bodov použiť kartu Danubius EuroPoints a nie je možné ani dodatočné pripísanie bodov.


III/1
. Členovi bude pripísaný 1 bod Danubius EuroPoint za každé zaplatené 1 EUR, obsahujúce DPH, zodpovedajúc protihodnote využitých služieb. Body môžu byť zbierané aj za všetky ostatné služby, ktoré Danubius zahrnie do systému zbierania bodov.


III/2.
Hosť môže zbierať body Danubius EuroPoints aj ako člen turistickej skupiny, účastník konferencie, alebo iného podujatia, respektíve na základe voucheru vydaného predajcami alebo cestovnými kanceláriami, podľa špeciálnych podmienok, uvedených na stránke danubiuseuropoints.hu. Základom pripísania bodov je faktúra, vystavená na meno majiteľa karty.

 

III/3. Člen môže zbierať body aj na základe konzumácie osôb, zdržiavajúcich sa s ním v jednej izbe, ako aj na základe konzumácie  maximálne 1 ďalšej izby, ak si danú službu objednal a jej protihodnotu platí on sám.


III/4.
Osoba, zdržiavajúca sa so stálym hosťom v jednej izbe, môže dostať body iba v prípade, ak je registrovaným účastníkom programu a svoju konzumáciu platí proti rozdelenej faktúre. Rozdelenie faktúry je možné v pomere 50 % - 50 %.


III/5.
Člen nemôže zbierať body Danubius EuroPoint za hodnotu služby, poskytovanej externým poskytovateľom služby. Ďalej v prípade, ak je daný hotel zároveň členom medzinárodného vernostného programu, potom za jeden pobyt možno body zbierať výhradne iba v rámci jedného vernostného programu.

III/6. Zbieranie bodov neprebieha automaticky, jeho základnou podmienkou je, aby hosť pri platení účtu na recepcii odovzdal svoju kartu za účelom zapísania bodov,  kde budú EuroBody pripísané na jeho kartový účet prostredníctvom POS terminálu. V prípade neuskutočnenia týchto krokov zbieranie bodov v hoteli nie je možné. 


III/7.
O možnosť dodatočného pripísania bodov je nutné písomne požiadať Zákaznícky servis Danubius EuroPoints, s priložením kópie objednávky a účtu alebo voucheru. Dodatočné pripísanie bodov je možné len do jedného mesiaca od odchodu. V prípade hotelov Ensana po 1. januári 2021 dodatočné pripísanie bodov nie je možné. 

1 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

2 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

1 hotel je zvolený! One hotel seleted (3/1)

X