toggle menu

Danubius EuroPoints

ZBIERANIE BODOV DANUBIUS EUROPOINTS

ZBIERANIE BODOV DANUBIUS EUROPOINTS

III/1. Člen dostáva 1 bod Danubius EuroPoint za každé 1 EURO*, vrátane DPH zaplatené za služby. Body môžu byť zbierané za všetky doplnkové služby zahrnuté v systéme zbierania bodov v sieti Danubius.
* Platný výmenný kurz si môžete pozrieť na internetovej stránke danubiuseuropoints.com

III/2. Členovia turistických skupín, účastníci konferencií a akýchkoľvek iných udalostí, alebo hostia prichádzajúci na odkupiteľný poukaz vydaný predajcami alebo cestovnými agentmi, môžu zbierať body Danubius EuroPoints na základe špecifických samostatných podmienok, tak ako sú uvedené na danubiuseuropoints.com. Základom pre pripísanie bodov je faktúra, vystavená na meno užívateľa.

III/3. Člen môže zbierať body za služby využité hosťom v členovej izbe a hosťami v ďalšej izbe (maximálne jednej izbe), ak člen dané služby objednáva a za tieto služby platí.

III/4. Hosť využívajúci služby v izbe člena môže zbierať body len v prípade, že hosť je tiež  registrovaným členom programu a podieľa sa na platení účtu 50 percentným podielom.

III/5. Člen nemôže zbierať Danubius EuroPoint body za službu, ktorú poskytuje dodávateľ služieb ako tretia strana.

III/6. Body nie sú zbierané automaticky. Na zbieranie bodov je nevyhnutné, aby sa hosť pri platení účtu na recepcii preukázal kartou a potom sú body EuroPoints prirátané na členov kartový účet prostredníctvom POS terminálu. V hoteli nie je dostupná žiadna iná možnosť zbierania bodov. Spätné zbieranie bodov je možné prostredníctvom písomnej žiadosti zaslanej zákazníckemu servisu Danubius EuroPoints s priloženými fotokópiami rezervačného formuláru a účtu alebo poukážky. Spätné pripisovanie bodov je možné len do jedného mesiaca od odchodu z hotelovej izby.

1 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

2 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

1 hotel je zvolený! One hotel seleted (3/1)

X