toggle menu

Danubius EuroPoints

VYUŽITIE BODOV DANUBIUS EUROPOINTS

VYUŽITIE BODOV DANUBIUS EUROPOINTS

Členovia programu pre stálych hostí si môžu svoje body vymeniť za služby uvedené na: danubiuseuropoints.com. Zamenenie bodov je možné, ak bola  pred použitím služby celková hodnota bodov danej služby k dispozícii na účte, patriacom k Danubius EuroPoints karte.

Objednávanie služieb:

  • Na uplatnenie bodov v predstihu musí člen vyplniť „Formulár na uplatnenie bodov”. Tento formulár je dotupný na: danubiuseuropoints.com, vo všetkých našich hoteloch a v zákazníckom servise Danubius EuroPoints.
  • Prosím vždy uvádzajte číslo vašej Danubius EuroPoints karty, dátum a miesto využitia bodov, meno držiteľa karty a službu alebo produkt, ktoré za body požadujete. Požiadavku zamenenia bodov predom ohláste pred využitím služby. Pokiaľ chcete body využiť na rezerváciu ubytovania, oznámte to najneskôr pri rezervácii ubytovania.
  • Služba môže byť požadovaná priamo na recepcii hotela alebo na zákazníckom servise bez predchádzajúcej objednávky.
  • Potvrdenie o využití bodov platí pre osobu, ktorej meno je uvedené na potvrdenke, v danom hoteli alebo u poskytovateľa služieb v danom dátume a na dané služby.
  • DEP_Ak člen programu pre stálych hostí osobne nevyužije nárokované body Danubius EuroPoints, tento člen by mal napísať do formulára meno osoby, ktorá ich následne využije.
  • Po príchode sa hosť využívajúci služby musí na recepcii alebo u poskytovateľa služby preukázať kartou a musí vedieť štvormiestny PIN kód.
  • Body EuroPoints nie je možné zbierať pri využívaní služieb poskytovaných v rámci uplatňovania si bodov.
  • Nárokované body a služby za ne poskytnuté môžu byť zrušené a vymenené späť za body 48 hod. pred príchodom.
  • Ak osoba využívajúca túto službu ju pred príchodom nezruší, príslušná hodnota bodov EuroPoints tejto služby bude stratená.

Potvrdenie o rezervácii služby v Danubius je podmienené voľnou kapacitou.

1 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

2 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

1 hotel je zvolený! One hotel seleted (3/1)

X