toggle menu

Danubius EuroPoints

VYUŽITIE BODOV DANUBIUS EUROPOINTS

VYUŽITIE BODOV DANUBIUS EUROPOINTS

V hoteloch Ensana je zamenenie bodov, nazbieraných v programe Danubius EuroPoints, možné do 31. decembra 2022.

V/1. Členovia vernostného programu si môžu svoje body zameniť za služby, uvedené na stránke: danubiuseuropoints.com. Zamenenie bodov je možné, ak bola pred použitím služby celková hodnota bodov danej služby k dispozícii na účte, patriacom k Danubius EuroPoints karte.

V/2. Objednávanie služieb:

  • O zamenenie bodov môžete predom požiadať na stránke danubiuseuropoints.hu a v hoteloch, ktoré sa zúčastňujú zamieňania bodov. Prosíme, vždy uveďte číslo svojej Danubius EuroPoints karty, dátum a miesto zamenenia bodov, meno osoby ktorá body zamieňa a požadovanú službu.
  • O službu môže požiadať aj bez predchádzajúcej objednávky, v hoteloch Danubius.
  • Požiadavku zamenenia bodov je potrebné ohlásiť najneskôr pred využitím služby. Pokiaľ chcete body použiť na rezerváciu ubytovania, oznámte to najneskôr pri rezervácii ubytovania.
  • Zamenenie bodov oprávňuje osobu, uvedenú na potvrdení, na využitie uvedených služieb v danom hoteli alebo u poskytovateľa služieb, v danom termíne.
  • Pokiaľ člen body EuroPoints nevyužije osobne, môže podľa vyššie uvedeného požiadať o zamenenie bodov pre ním určenú osobu.
  • Po príchode do hotela sa hosť využívajúci služby musí na recepcii preukázať kartou, použitou na zamenenie bodov a musí poznať jej štvormiestny PIN code.
  • Za služby, využité zamenením bodov, nie je možné zbierať ďalšie EuroBody.
  • Rezervácia služby za body môže byť zrušená najneskôr do 48 hodín pred príchodom a zamenená späť za EuroBody. 
  • Pokiaľ rezervácia služby za body nebude zrušená a služba nebude využitá, hodnota bodov za nevyužitú rezervovanú službu prepadá.

Hotely, zapojené do programu, potvrdia rezerváciu služby v závislosti na voľnej kapacite.

1 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

2 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

1 hotel je zvolený! One hotel seleted (3/1)

X