Booking

Počet hostí
Vendégek száma és kódok
X 1. Izba
Dospelí - 1 +
Deti - 0 +

Aby sme vám mohli vybrať správny typ izby a správne ceny, potrebujeme vedieť, koľko rokov budú mať vaše deti počas pobytu.

Gyermekek életkora
Zadajte prosím vek dieťaťa (detí)!
Ceny viazané na heslo Pridané
Ceny viazané na heslo zavrieť

Danubius EuroPoints

VYUŽITIE BODOV DANUBIUS EUROPOINTS

VYUŽITIE BODOV DANUBIUS EUROPOINTS

V hoteloch Ensana je zamenenie bodov, nazbieraných v programe Danubius EuroPoints, možné do 31. decembra 2022.

V/1. Členovia vernostného programu si môžu svoje body zameniť za služby, uvedené na stránke: danubiuseuropoints.com. Zamenenie bodov je možné, ak bola pred použitím služby celková hodnota bodov danej služby k dispozícii na účte, patriacom k Danubius EuroPoints karte.

V/2. Objednávanie služieb:

  • O zamenenie bodov môžete predom požiadať na stránke danubiuseuropoints.hu a v hoteloch, ktoré sa zúčastňujú zamieňania bodov. Prosíme, vždy uveďte číslo svojej Danubius EuroPoints karty, dátum a miesto zamenenia bodov, meno osoby ktorá body zamieňa a požadovanú službu.
  • O službu môže požiadať aj bez predchádzajúcej objednávky, v hoteloch Danubius.
  • Požiadavku zamenenia bodov je potrebné ohlásiť najneskôr pred využitím služby. Pokiaľ chcete body použiť na rezerváciu ubytovania, oznámte to najneskôr pri rezervácii ubytovania.
  • Zamenenie bodov oprávňuje osobu, uvedenú na potvrdení, na využitie uvedených služieb v danom hoteli alebo u poskytovateľa služieb, v danom termíne.
  • Pokiaľ člen body EuroPoints nevyužije osobne, môže podľa vyššie uvedeného požiadať o zamenenie bodov pre ním určenú osobu.
  • Po príchode do hotela sa hosť využívajúci služby musí na recepcii preukázať kartou, použitou na zamenenie bodov a musí poznať jej štvormiestny PIN code.
  • Za služby, využité zamenením bodov, nie je možné zbierať ďalšie EuroBody.
  • Rezervácia služby za body môže byť zrušená najneskôr do 48 hodín pred príchodom a zamenená späť za EuroBody. 
  • Pokiaľ rezervácia služby za body nebude zrušená a služba nebude využitá, hodnota bodov za nevyužitú rezervovanú službu prepadá.

Hotely, zapojené do programu, potvrdia rezerváciu služby v závislosti na voľnej kapacite.