toggle menu

Danubius EuroPoints

UKONČENIE ČLENSTVA

UKONČENIE ČLENSTVA

VI/1. Členstvo v programe Danubius Europoints môžete kedykoľvek zrušiť e-mailom, zaslaným na adresu dep@danubiushotels.com (v prípade zrušenia odoberania e-spravodaja na adresu newsletter@danubiushotels.com)

VI/2. Danubius ukončí členstvo v programe Danubius EuroPoints ak člen:

a.) poruší podmienky programu Danubius EuroPoints, uvedené v tomto informačnom liste;

b.) písomne požiada o zrušenie členstva a kartu zašle zákazníckemu servisu Danubius;

c.) po dobu troch rokov na svojej karte vernostného programu neuskutočnil zbieranie ani zamenenie bodov;

d.) neudelí súhlas so spracovaním osobných údajov;

e.) a v prípade uvedenom v bode VII/4.


Pokiaľ bude členstvo ukončené z ktoréhokoľvek z vyššie uvedených dôvodov, EuroBody budú zároveň so zrušením členstva vymazané.

1 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

2 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

1 hotel je zvolený! One hotel seleted (3/1)

X