toggle menu

Danubius EuroPoints

UKONČENIE ČLENSTVA

UKONČENIE ČLENSTVA

VI/1. Členstvo v programe Danubius Europoints môžete kedykoľvek zrušiť e-mailom na adresu dep@danubiushotels.com (zrušenie odoberania newslettera prosím na adrese
newsletter@danubiushotels.com)

VI/2. Danubius ukončí členstvo v systéme Danubius EuroPoints ak člen:
a.) poruší podmienky a ustanovenia systému Danubius EuroPoints popísané v tomto dokumente;
b.) členstvo ukončí písomne a zašle kartu zákazníckemu servisu Danubius;
c.) nezbiera na kartu body, alebo body nie sú využité na služby po dobu troch rokov;
d) neudelí súhlas so spracovaním osobných údajov.

Keď je členstvo ukončené pre ktorýkoľvek z hore uvedených dôvodov, budú všetky nevyužité body po zrušení členstva stratené.

1 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

2 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

1 hotel je zvolený! One hotel seleted (3/1)

X