toggle menu

Danubius EuroPoints

ĎALŠIE PODMIENKY

ĎALŠIE PODMIENKY

VII/1. Danubius Hotels si vyhradzujú právo jednostranne meniť podmienky účasti na programe Danubius EuroPoints. Aktuálne podmienky sú dostupné na stránke: danubiuseuropoints.com

VII/2. Danubius Hotels si vyhradzujú právo jednostranne zrušiť program Danubius EuroPoints, o čom sú povinní písomne upovedomiť členov 90 dní predom. Po uplynutí 90-dňového obdobia predchádzajúceho zrušeniu ďalšie zbieranie bodov EuroPoints nie je možné a členovia môžu svoje body EuroPoints použiť počas nasledujúcich 180 dní.

VII/3. V prípade straty alebo odcudzenia karty – na základe nahlásenia členom - zákaznícky servis EuroPoints uskutoční opatrenia na zablokovanie karty a na jej náhradu, Danubius Hotels neberú zodpovednosť za prípadné škody, vyplývajúce z vyššie uvedených dôvodov.

 

VII/4. Spoločnosť Danubius môže členstvo v programe pre verných zákazníkov upraviť, pozastaviť, zneplatniť alebo zrušiť, pokiaľ sa člen programu pre verných zákazníkov správa k spoločnosti Danubius, k niektorému hotelu, k zamestnancom, alebo hosťom spoločnosti Danubius, alebo k tretej osobe, konajúcej v okruhu záujmov spoločnosti Danubius zneužívajúco, hrubo alebo nepriateľsky, alebo iné okolnosti znemožňujú ďalšiu spoluprácu s hosťom.

1 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

2 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

1 hotel je zvolený! One hotel seleted (3/1)

X