toggle menu

Danubius EuroPoints

ĎALŠIE PODMIENKY

ĎALŠIE PODMIENKY

VII/1. Danubius si vyhradzuje právo meniť podmienky a ustanovenia programu Danubius EuroPoints. Súčasne platné podmienky a ustanovenia sú dostupné na: danubiuseuropoints.com

VII/2. Danubius si vyhradzuje právo jednostranne zrušiť program Danubius EuroPoints s povinnosťou upovedomiť o tejto skutočnosti členov písomne, 90 dní vopred. Po uplynutí 90-dňového obdobia predchádzajúceho zrušeniu už nebude možné ďalej zbierať ďalšie body EuroPoints a členovia musia svoje body EuroPoints vyčerpať počas nasledujúcich 180 dní.

VII/3. V prípade straty alebo odcudzenia karty musí užívateľ o tejto skutočnosti informovať zákaznícky servis EuroPoints a karta bude zrušená. Danubius nezodpovedá za možné škody spôsobené stratou alebo krádežou karty.

1 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

2 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

1 hotel je zvolený! One hotel seleted (3/1)

X