toggle menu

Danubius EuroPoints

ĎALŠIE PODMIENKY

ĎALŠIE PODMIENKY

VII/1. Danubius a Esana si vyhradzujú právo jednostranne meniť podmienky účasti na programe Danubius EuroPoints. Aktuálne podmienky sú dostupné na stránke: danubiuseuropoints.com

VII/2. Danubius a Ensana si vyhradzujú právo jednostranne zrušiť program Danubius EuroPoints, o čom sú povinní písomne upovedomiť členov 90 dní predom. Po uplynutí 90-dňového obdobia predchádzajúceho zrušeniu ďalšie zbieranie bodov EuroPoints nie je možné a členovia môžu svoje body EuroPoints použiť počas nasledujúcich 180 dní.

VII/3. V prípade straty alebo odcudzenia karty – na základe nahlásenia členom - zákaznícky servis EuroPoints uskutoční opatrenia na zablokovanie karty a na jej náhradu, Danubius a Ensana neberú zodpovednosť za prípadné škody, vyplývajúce z vyššie uvedených dôvodov.

 

1 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

2 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

1 hotel je zvolený! One hotel seleted (3/1)

X