toggle menu

Danubius EuroPoints

DALŠÍ PODMÍNKY

DALŠÍ PODMÍNKY

VII. DALŠÍ PODMÍNKY

VII/1. Hotelová skupina Danubius si vyhrazuje právo změnit podmínky programu Danubius EuroPoints. Aktuální podmínky lze nalézt na adrese: danubiuseuropoints.com

VII/2. Hotelová skupina Danubius Hotels Group si vyhrazuje právo jednostranně zrušit program Danubius EuroPoints, přičemž má povinnost písemně informovat členy, 90 dnů před ukončením. Po uplynutí 90-denní lhůty před zrušením nesmí být sbírány další EuroPoint body a členové musí své EuroPoint body využít ve lhůtě 180 dnů.

VII/3. V případě ztráty nebo krádeže karty musí její uživatel informovat zákaznický servis Danubius EuroPoints a karta bude zrušena. Hotelová skupina Danubius Hotels Group nebude odpovědná za jakékoli případné škody vzniklé následkem ztráty nebo krádeže karty.

1 hotel vybrán! Nejednou je možné porovnat maximálně 3 hotely

2 hotely vybrány! Nejednou je možné porovnat maximálně 3 hotely

1 hotel vybrán! One hotel seleted (3/1)

X