toggle menu

Danubius EuroPoints

DALŠÍ PODMÍNKY

DALŠÍ PODMÍNKY

VII/1. Hotely Danubius Hotels si vyhrazují právo jednostranně změnit podmínky účasti v programu Danubius EuroPoints. Aktuální podmínky účasti v programu jsou uvedeny na webové adrese: danubiuseuropoints.com

VII/2. Hotely Danubius Hotels si vyhrazují právo jednostranně zrušit program Danubius EuroPoints, kdy jsou povinny ve lhůtě 90 dnů před ukončením programu členy o tomto písemně informovat. Po uplynutí 90-denní lhůty před zrušením programu již nelze sbírat další EuroPoint body, členové mohou své EuroPoint body využít do 180 dnů.

VII/3. V případě ztráty nebo krádeže karty Danubius EuroPoints je člen povinen o tomto informovat zákaznický servis Danubius EuroPoints, který následně zajistí zablokování a náhradu karty, hotely Danubius Hotels nenesou žádnou odpovědnost za případné škody způsobené v důsledku výše uvedených případů.

 

VII/4. Danubius poate modifica, suspenda, invalida sau anula calitatea de membru în programul de fidelizare în cazul în care membrul programului de fidelizare manifestă comportament abuziv, ofensator sau ostil față de Danubius, vreun Hotel, angajații sau clienții Danubius sau altă persoană terță care acționează în interesul Danubius sau în cazul în care alte circumstanțe fac imposibilă continuarea colaborării cu clientul.


1 hotel vybrán! Nejednou je možné porovnat maximálně 3 hotely

2 hotely vybrány! Nejednou je možné porovnat maximálně 3 hotely

1 hotel vybrán! One hotel seleted (3/1)

X