toggle menu

Danubius EuroPoints

DALŠÍ PODMÍNKY

DALŠÍ PODMÍNKY

VII/1. Hotely Danubius a Ensana si vyhrazují právo jednostranně změnit podmínky účasti v programu Danubius EuroPoints. Aktuální podmínky účasti v programu jsou uvedeny na webové adrese: danubiuseuropoints.com

VII/2. Hotely Danubius a Ensana si vyhrazují právo jednostranně zrušit program Danubius EuroPoints, kdy jsou povinny ve lhůtě 90 dnů před ukončením programu členy o tomto písemně informovat. Po uplynutí 90-denní lhůty před zrušením programu již nelze sbírat další EuroPoint body, členové mohou své EuroPoint body využít do 180 dnů.

VII/3. V případě ztráty nebo krádeže karty Danubius EuroPoints je člen povinen o tomto informovat zákaznický servis Danubius EuroPoints, který následně zajistí zablokování a náhradu karty, hotely Danubius a Ensana nenesou žádnou odpovědnost za případné škody způsobené v důsledku výše uvedených případů.

1 hotel vybrán! Nejednou je možné porovnat maximálně 3 hotely

2 hotely vybrány! Nejednou je možné porovnat maximálně 3 hotely

1 hotel vybrán! One hotel seleted (3/1)

X