toggle menu

Danubius EuroPoints

KARTY STÁLÝCH HOSTŮ DANUBIUS EUROPOINTS A PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ

KARTY STÁLÝCH HOSTŮ DANUBIUS EUROPOINTS A PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ

II/1. MODRÁ KARTA STÁLÉHO HOSTA
Nový člen obdrží Modrou kartu s jedinečným PIN kódem. Držitel Modré karty může následně nasbírat neomezený počet bodů v souladu s podmínkami jejich sbírání, a může tyto body využít následovně.
Hotelová skupina Danubius Hotels Group poskytne držitelům Modré karty následující služby:

  • digitální zpravodaj se speciálními nabídkami zaslaný na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce hostům, kteří poskytli dobrovolný souhlas;

II/2. STŘÍBRNÁ KARTA STÁLÉHO HOSTA
Pokud člen nasbírá více než 2 500 Danubius EuroPoint bodů ve dvou po sobě jdoucích kalendářních letech, zašle mu zákaznický servis Danubius EuroPoints Stříbrnou kartu (PIN kód zůstane beze změny), a to poštou do 30. ledna následujícího roku. Členové nemohou požádat o Stříbrnou kartu během kalendářního roku.
Držitel Stříbrné karty je oprávněn k následujícím doplňkovým službám nad rámec služeb poskytovaných držitelům
Modré karty:

  • možnost dřívějšího obsazení pokoje a pozdějšího opuštění pokoje - vyjma all-inclusive hotelů -, za podmínky dostupnosti, za podmínky rezervace
  • automaticky 10% bodů navíc za zakoupené služby;
  • zvýšení kvality pokoje, za podmínky dostupnosti, za podmínky rezervace.

II/3. ZLATÁ KARTA STÁLÉHO HOSTA
Pokud člen nasbírá více než 10 000 Danubius EuroPoints bodů ve dvou po sobě jdoucích kalendářních letech, zašle mu zákaznický servis Danubius EuroPoints Zlatou kartu (s nezměněným PIN kódem), a to poštou do 30. ledna následujícího roku. Členové nemohou požádat o Zlatou kartu během kalendářního roku.
Držitel Zlaté karty oprávněn k následujícím doplňkovým službám nad rámec služeb poskytovaných držitelům
Stříbrné karty:

  • místo 10%, automaticky 20% bodů navíc za zakoupené služby

II/4. V případě výměny karty zákaznický servis Danubius EuroPoints automaticky zruší platnou kartu a zašle poštou na adresu člena uvedenou v seznamu novou kartu.

1 hotel vybrán! Nejednou je možné porovnat maximálně 3 hotely

2 hotely vybrány! Nejednou je možné porovnat maximálně 3 hotely

1 hotel vybrán! One hotel seleted (3/1)

X