toggle menu

Danubius EuroPoints

KARTY STÁLÝCH HOSTŮ DANUBIUS EUROPOINTS A PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ

KARTY STÁLÝCH HOSTŮ DANUBIUS EUROPOINTS A PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ

Od 1. ledna 2021 je registrace do programu Danubius EuroPoints možná výhradně v hotelech Danubius, respektive online na webových stránkách programu (www.danubiuseuropoints.com).

II/1. Modrá karta 

Nově registrovaný člen obdrží modrou kartu opatřenou individuálním PIN kódem.

Hotely Danubis poskytují držitelům modré karty následující služby:

 • Držitel modré karty může při dodržení pravidel pro sbírání bodů své body sbírat nepřetržitě, bez časového omezení, nasbírané body pak může využívat způsobem uvedeným v pravidlech programu.
 • Odesílání elektronických zpravodajů zahrnujících nabídky, novinky hotelů Danubius všem členům programu, kteří k zasílání dobrovolně udělili svůj souhlas.

Hotely Ensana poskytují držitelům modré karty následující služby:

 • Držitel modré karty je oprávněn body nasbírané v rámci programu využít způsobem   uvedeným v pravidlech, do 31. prosince 2022.
 • Je oprávněn získat ve věrnostním programu hotelů Ensana – Ensana Life – bronzovou kartu.

II/2. Stříbrná karta

Pokud člen nasbírá ve dvou po sobě následujících kalendářních letech (nebo v kratší době) více než 2 500 Danubius EuroPoint bodů, zašle mu zákaznický servis Danubius EuroPoints poštou stříbrnou kartu, beze změny PIN kódu. Během roku nelze žádat o vydání stříbrné karty.

Držitel karty je kromě služeb náležejících k modré kartě oprávněn k využívání následujících služeb poskytovaných v hotelích Danubius:

 • automatické připsání 10 % bodů navíc za využité služby;
 • možnost dřívějšího obsazení pokoje a pozdějšího odjezdu - vyjma all-inclusive hotelů – v závislosti na obsazenosti, na základě předcházející rezervace
 • zajištění pokoje ve vyšší kategorii, na základě obsazenosti a předcházející rezervace.

 

Hotely Ensana poskytují držitelům stříbrné karty níže uvedené služby:

 • Držitel stříbrné karty je oprávněn body nasbírané v rámci programu využít způsobem uvedeným v pravidlech, do 31. prosince 2022.
 • Je oprávněn získat ve věrnostním programu hotelů Ensana – Ensana Life – stříbrnou kartu. 

 

II/3. Zlatá karta

Pokud člen nasbírá ve dvou po sobě následujících kalendářních letech více než 10 000 Danubius EuroPoint bodů, zašle mu zákaznický servis Danubius EuroPoints do 30. ledna následujícího roku poštou zlatou kartu, beze změny PIN kódu. Během roku nelze žádat o vydání zlaté karty.

Držitel karty je kromě služeb náležejících ke stříbrné kartě oprávněn k využívání následujících služeb poskytovaných v hotelích Danubius:

 • místo 10 %, automaticky 20 % bodů navíc za zakoupené služby

Hotely Ensana poskytují držitelům zlaté karty níže uvedené služby:

 • Držitel zlaté karty je oprávněn body nasbírané v rámci programu využít způsobem uvedeným v pravidlech, do 31. prosince 2022.
 • Je oprávněn získat ve věrnostním programu hotelů Ensana – Ensana Life – zlatou kartu. 

II/4. V případě výměny karty zákaznický servis Danubius EuroPoints automaticky zruší předcházející kartu, novou kartu pak zašle poštou na adresu člena.


II/5. O oprávnění poskytovaná hotely Ensana lze v souladu s pravidly programu Ensana Life  požádat na následující adrese: www.ensanahotels.com/ensanalife 

1 hotel vybrán! Nejednou je možné porovnat maximálně 3 hotely

2 hotely vybrány! Nejednou je možné porovnat maximálně 3 hotely

1 hotel vybrán! One hotel seleted (3/1)

X