toggle menu

Danubius EuroPoints

UKONČENÍ ČLENSTVÍ

UKONČENÍ ČLENSTVÍ

VI/1. Členství v programu Danubius EuroPoints lze kdykoli zrušit na e-mailové adrese dep@danubiushotels.com (v případě zpravodaje na adrese: newsletter@danubiushotels.com). Hotely Danubius ukončí členství v programu Danubius EuroPoints, pokud člen:

a.) poruší podmínky programu Danubius EuroPoints uvedené v těchto pravidlech;
b.) písemně požádá o zrušení členství a svou kartu zašle zákaznickému servisu Danubius;
c.) v průběhu tří let nesbírá na kartu body, ani nevyužije žádné body;
d.) neudělí souhlas se zpracováváním osobních údajů.

e.) în cazul prevăzut la punctul VII/4.


Bude-li členství zrušeno z jakéhokoli výše uvedeného důvodu, všechny nevyužité body budou současně se zrušením členství vymazány.

1 hotel vybrán! Nejednou je možné porovnat maximálně 3 hotely

2 hotely vybrány! Nejednou je možné porovnat maximálně 3 hotely

1 hotel vybrán! One hotel seleted (3/1)

X