toggle menu

Danubius EuroPoints

VYUŽITÍ BODŮ DANUBIUS EUROPOINT

VYUŽITÍ BODŮ DANUBIUS EUROPOINT

V hotelích Ensana lze body nasbírané v programu Danubius EuroPoints využít do 31. prosince 2022. 

V/1. Členové věrnostního programu mohou své body využít na služby uvedené v přehledu na adrese: danubiuseuropoints.com. Body je možné použít, je-li před využitím služby na účtu náležejícím ke kartě Danubius EuroPoints k dispozici celkový počet bodů potřebný k započítání do ceny dané služby.

V/2. Způsob objednání služeb:
  • Požadavek na využití bodů můžete předem oznámit na webové adrese danubiuseuropoints.hu, dále v hotelích zařazených do programu. V každém případě uvádějte laskavě číslo karty Danubius EuroPoints, termín a místo požadavku, jméno osoby, která hodlá služby využít, včetně uvedení požadované služby.
  • O služby můžete v hotelích Danubius požádat i bez předcházející objednávky. Požadavek na využití bodů je nutné oznámit nejpozději před využitím služby. Hodláte-li body využít na rezervaci ubytování, je nutné to oznámit nejpozději před samotným ubytováním. 
  • Využít body je oprávněna výhradně osoba uvedená na potvrzení, a to v daném hotelu nebo u uvedeného poskytovatele služeb,  v uvedeném termínu a pro tam uvedené služby.
  • Pokud člen věrnostního programu nevyužije body Danubius EuroPoint osobně, je oprávněn dle výše uvedeného požádat o využití bodů pro jím uvedenou osobu.
  • Po příjezdu do hotelu je uživatel na recepci hotelu povinen předložit kartu použitou k využití bodů a musí znát 4-místný PIN kód karty.
  • Za služby poskytnuté s využitím bodů nelze sbírat EuroPoint body.
  • Služby rezervované s využitím bodů lze zrušit, respektive body lze zpětně připsat nejpozději 48 hodin před příjezdem. 
  • Pokud služby rezervované s využitím bodů nebudou zrušeny a nebudou ani využity, hodnota dané služby v EuroPoint bodech propadne.
Hotely zařazené do programu potvrdí požadované služby v závislosti na volné kapacitě.

1 hotel vybrán! Nejednou je možné porovnat maximálně 3 hotely

2 hotely vybrány! Nejednou je možné porovnat maximálně 3 hotely

1 hotel vybrán! One hotel seleted (3/1)

X