toggle menu

Danubius EuroPoints

VYUŽITÍ BODŮ DANUBIUS EUROPOINT

VYUŽITÍ BODŮ DANUBIUS EUROPOINT

V. VYUŽITÍ BODŮ DANUBIUS EUROPOINT

Body je možné použít, pokud je před využitím služby na účtu náležejícím ke kartě Danubius EuroPoints k dispozici celkový počet bodů potřebný k započítání do ceny dané služby.

Členové věrnostního programu mohou své body vyměnit za služby, jejichž seznam je uveden na adrese: danubiuseuropoints.com Objednání služeb:

  • Chce-li člen využít jakékoli své body, musí vyplnit formulář využití bodů. Ten je možné získat na adrese: danubiuseuropoints.com, ve všech našich hotelech a na zákaznickém servisu Danubius EuroPoints.
  • Takto objednané služby budou potvrzeny zvoleným hotelem. Chcete-li využít nasbírané body, musíte to oznámit nejpozději před poskytnutím dané služby. Pokud chcete body započítat v rámci rezervace, pak tuto skutečnost oznamte nejpozději v okamžiku učinění rezervace.
  • Potvrzení Využití bodů je platné pouze pro osobu, která je uvedena v potvrzujícím dokumentu, v uvedeném hotelu nebo u uvedeného poskytovatele služeb v uvedeném datu, a pro vyznačené služby.
  • Pokud člen věrnostního programu nevyužije nárokované body Danubius EuroPoint osobně, musí vyznačit jméno uživatele ve formuláři Využití bodů.
  • Při příjezdu musí uživatel prokázat, předložit v recepci hotelu nebo poskytovateli služeb kartu a musí znát 4-místný číselný PIN kód.
  • Při využívání bodů nelze sbírat EuroPoint body.
  • Body vyžádané k využití a jim příslušné služby mohou být zrušeny a vyměněny zpět na body před příjezdem. Pokud uživatel služby nezruší před příjezdem, bude hodnota služby v EuroPoint bodech ztracena.
Potvrzením rezervace služeb hotelovou skupinou Danubius je podmíněna dostupností služby.

1 hotel vybrán! Nejednou je možné porovnat maximálně 3 hotely

2 hotely vybrány! Nejednou je možné porovnat maximálně 3 hotely

1 hotel vybrán! One hotel seleted (3/1)

X