toggle menu

Danubius EuroPoints

SBÍRÁNÍ DANUBIUS EUROPOINT BODŮ

SBÍRÁNÍ DANUBIUS EUROPOINT BODŮ


III/1. Člen obdrží 1 Danubius EuroPoint za každé 1 EUR*, včetně DPH, které zaplatí za služby. Body mohou být získávány za všechny doplňkové služby, které jsou hotelovou skupinou Danubius zahrnuty do systému sbírání bodů.
* 1 EUR = 250 HUF = 0,67 GBP = 4,5 RON = 28 CZK

III/2. Členové turistických skupin, účastníci konferencí nebo jakýchkoli jiných zvláštních akcí nebo hosté přijíždějící s odkoupitelným voucherem vydaným prodejci nebo cestovními kancelářemi mohou sbírat Danubius EuroPoint body podle samostatných specifických podmínek stanovených na adrese danubiuseuropoints.com. (Turistická skupina je definována

III/3. Člen může sbírat body za služby využité na pokoji člena, a jako host na jiném pokoji (maximálně na jednom pokoji) za podmínky, že člen objedná a zaplatí tyto služby.

III/4. Host, který využívá služby v pokoji člena, může sbírat body pouze tehdy, pokud je host také registrovaným členem programu a rozdělí si účet 50/50.

III/5. Člen nemůže sbírat Danubius EuroPoint body za službu, které je poskytována dodavatelem služeb jako třetí stranou.

III/6. Body se nesbírají automaticky. Chce-li člen sbírat body, musí na recepci při placení účtu předložit svou kartu, a pak budou EuroPoint body připsány na účet karty člena prostřednictvím prodejního terminálu. Žádná jiná možnost pro sbírání bodů není v hotelu k dispozici. Dodatečné připsání bodů je možné pouze na základě písemné žádosti zaslané na zákaznický servis Danubius EuroPoints spolu s přiloženými fotokopiemi rezervačního formuláře a účtu nebo voucheru.
Dodatečné připsání bodů je možné pouze ve lhůtě 1 měsíce od opuštění hotelu.

1 hotel vybrán! Nejednou je možné porovnat maximálně 3 hotely

2 hotely vybrány! Nejednou je možné porovnat maximálně 3 hotely

1 hotel vybrán! One hotel seleted (3/1)

X