toggle menu

Danubius EuroPoints

SBÍRÁNÍ DANUBIUS EUROPOINT BODŮ

SBÍRÁNÍ DANUBIUS EUROPOINT BODŮ


III/1. Člen obdrží 1 Danubius EuroPoint za každé 1 EUR*, včetně DPH, které zaplatí za služby. Body mohou být získávány za všechny doplňkové služby, které jsou hotelovou skupinou Danubius zahrnuty do systému sbírání bodů.
* 1 EUR = 250 HUF = 0,67 GBP = 4,5 RON = 28 CZK

III/2. Členové turistických skupin, účastníci konferencí nebo jakýchkoli jiných zvláštních akcí nebo hosté přijíždějící s odkoupitelným voucherem vydaným prodejci nebo cestovními kancelářemi mohou sbírat Danubius EuroPoint body podle samostatných specifických podmínek stanovených na adrese danubiuseuropoints.com.  Podmínkou připsání bodů je účet vystavený na jméno majitele karty.

III/3. Člen může sbírat body za služby využité na pokoji člena, a jako host na jiném pokoji (maximálně na jednom pokoji) za podmínky, že člen objedná a zaplatí tyto služby.

III/4. Host, který využívá služby v pokoji člena, může sbírat body pouze tehdy, pokud je host také registrovaným členem programu a rozdělí si účet 50/50.

III/5. Člen nemůže sbírat Danubius EuroPoint body za službu, které je poskytována dodavatelem služeb jako třetí stranou.

III/6. Body se nesbírají automaticky. Chce-li člen sbírat body, musí na recepci při placení účtu předložit svou kartu, a pak budou EuroPoint body připsány na účet karty člena prostřednictvím prodejního terminálu. Žádná jiná možnost pro sbírání bodů není v hotelu k dispozici. Dodatečné připsání bodů je možné pouze na základě písemné žádosti zaslané na zákaznický servis Danubius EuroPoints spolu s přiloženými fotokopiemi rezervačního formuláře a účtu nebo voucheru.
Dodatečné připsání bodů je možné pouze ve lhůtě 1 měsíce od opuštění hotelu.

1 hotel vybrán! Nejednou je možné porovnat maximálně 3 hotely

2 hotely vybrány! Nejednou je možné porovnat maximálně 3 hotely

1 hotel vybrán! One hotel seleted (3/1)

X